Craft beer v Číně

Za rok 2018 se snížila spotřeba piva v Číně o 0,1 % a celkový prodej piva klesl o 4 %, zatímco craft beer segment rostl meziročně o 40 %!

Navíc segment craft beer v Číně zaujímá pouze 4 % z celkového trhu s pivem, nicméně podíl na celkovém zisku dosáhl 18 %!
V současnosti jsou čínští pivni giganti jako Tsingtao Brewery, Show Breweries a Yanjing přesvědčeni, že craft beer má v Číně budoucnost, a proto začínají představovat své vlastní značky v tomto segmentu. Navíc ve velkých městech jako Peking, Šanghaj, Kanton a Shenzhen hraje craft beer stále větší roli. Současně se craft beer začíná čím dál více prosazovat i ve městech druhé a třetí kategorie. Lokální značky craft beer se dokonce objevují i v Tibetu a Ningxia.
Čínští milenálové, jmenovitě generace narozená po roce 1980 a 1990, jsou klíčovou zákaznickou skupinou, která preferuje personalizované a diverzifikované produkty. Navíc více než 50% alkoholických nápojů spotřebovávaných lidmi pod 30 let je právě pivo.
25. dubna 2019 byly oficiálně vydány standardy pro craft beer a jeho výrobu, což by mělo pomoci regulovat trh a podpořit rozvoj tohoto segmentu.
Čínští výrobci sladu dodávají většinu své produkce tradičním pivovarům, neboť jejich kvalita neodpovídá požadavkům výrobců craft beer. Proto tito výrobci musí spoléhat převážně na dovážený slad. Vedle toho se odhaduje, že každý rok se na čínském trhu instaluje okolo 1 500 zařízení na výrobu craft beer.
Segment prémiového piva je v Číně stále v počátku a v budoucnu se čeká jeho růst. Během období 2013 – 2018 dovoz piva do Číny vzrostl postupně o 640 000 hektolitrů, což dokazuje zvyšující se poptávku po dováženém pivu.

Zpracoval: kolektiv kanceláře CzechTrade v Šanghaji

Pravidelné novinky e-mailem