Čtyři z pěti Rakušanů nakupují online

98 % mladé generace využívá internet víc než jedenkrát denně.

Téměř tři čtvrtiny obyvatel mezi 16 a 74 lety života se připojí vícekrát za den k internetu, což je okolo 4,8 milionů lidí. 
U lidí ve věku 16 až 24 let jsou to skoro všichni, a sice 98 %. Trend je ovšem jasný, čím jsou lidé starší, tím méně internet využívají. U skupiny obyvatel ve věku 55 až 64 let to je 54 % a u lidí mezí 65 až 74 to je jenom třetina.
 
Hned 62 % z věkové skupiny od 16 let do 74 si v minulých 12 měsích zakoupilo zboží online. 
Oproti roku 2003 se podíl lidí nakupujících přes internet zvýšil skoro šestkrát na 4,1 milionu osob. Se zvyšujícím se počtem nakupujících se taky snižuje rozdíl mezi jednotlivými pohlavími. Dřívě nakupovali online více muži, bez rozdílu věku, nyní ve věkové skupině od 16 do 35 let nakupují více ženy. Podíváme-li se pouze na obyvatele mladší 35 let, tak zjístíme, že hned 81 % za poslední rok koupilo výrobky přes internet. Nejčastěji je na internetu kupováno oblečení a sportovní náčiní (64 %), následováno zájezdy (63 %). 42 % lístků na výstavy a představení bylo koupeno online a 41 % knížek, časopisů, novin i elearningových materiálů bylo pořízeno přes internet.
Rozdílný trend je patrný v zařízení pro chytrou domácnost, které lze ovládat na dálku pomocí internetu. Nejvíce jsou používána obyvateli po 45 let.
Od 16 do 24 let je využívá 12 %, od 25 do 34 let to je 13 % a o tři procentní body je to více u lidí mezi 35 až 44 lety.
 
Zdroj: Statistik Austria
Zpracoval kolektiv autorů zahraniční kanceláře CzechTrade Vídeň
Pravidelné novinky e-mailem