Zdroj: CzechTrade

CzechTrade neustále objevuje potenciál nových trhů, v hledáčku má Střední Ameriku

Oblast Střední Ameriky bývá často přehlížena, skýtá v sobě ovšem ohromný potenciál. Právě Kostarika může být skvělou vstupní bránou na tento 50 milionový trh.

Díky velice nízké míře industrializace této oblasti jsou zde ohromné příležitosti pro české exportéry. Celá oblast je totiž na importu závislá.

Ilustrační fotografie

Před pár měsíci oslavila výročí deset let Asociační dohoda mezi Evropskou unií a Střední Amerikou, která snížila, či zcela zrušila cla v některých oborech.

Nejen Kostarika, ale i zbytek Střední Ameriky, se snaží do budoucna o větší diverzifikaci exportu a importu kvůli přílišné závislosti na USA. Generální ředitel Radomil Doležal se během pracovní cesty do Latinské Ameriky seznámil s klíčovými obory, které počítají do budoucna s velkou poptávkou po zahraničních investicích.

Mezi nejperspektivnější obory se řadí stavebnictví, kybernetická bezpečnost, zemědělství, průmysl a v neposlední řadě technologie spojené s udržitelným rozvojem.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko.

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Amerika | Kostarika | Zahraničí