CzechTrade Peru na strojírenském veletrhu v Brně

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 2021 přinesl peruánské kanceláři agentury CzechTrade možnost prezentovat specifika pro vstup na trh a poskytl půdu pro setkání s českými firmami.

Ve dnech 8.-12.11. se agentura CzechTrade a její zahraniční zástupci účastnili Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Ředitel kanceláře v Limě Martin Rossbach představil především fenomén virtuálních veletrhů, které v Peru pilotovaly již v roce 2020 a na nichž kancelář participovala s velmi zajímavými výsledky.

Ilustrační foto | Burhan Ay Photography / Shutterstock.com

Hlavní výhody tohoto formátu spatřuje Martin Rossbah především po logistické a ekonomické stránce, kdy na vstupních nákladech české firmy velmi ušetří. Zároveň je však u těchto setkání na dálku a bez osobního kontaktu mnohem obtížnější si s místními partnery vybudovat vztah, čímž může spolupráce do budoucna trpět. Tento rok jsou v Peru vzhledem k trvajícím restrikcím virtuální veletrhy již běžnou záležitostí. Zahraniční kancelář Peru byla přítomna na veletrzích Agromin a ExpoEuropa Ekvádor. Účast na nich je pro firmy finančně zajímavou možností, jak si pootevřít vrátka na místní trh.

O vstupu na trhy Latinské Ameriky a tamních specifikách diskutovali ve video rozhovorupro ČTK ředitelé zahraničních zastoupení agentury.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Peru.

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Amerika | Peru | Zahraničí