CzechTrade uspořádal úspěšnou misi pro výrobce a dodavatele pro těžební průmysl. Češi v Chile jednali s nejvýznamnějšími hráči na trhu

Po více než dvou letech odkladů kvůli covid-19, přísným protiepidemickým opatřením a dlouhodobému uzavření chilských hranic se zahraniční kanceláři CzechTrade Chile a Velvyslanectví České republiky v Santiagu de Chile podařilo uspořádat specializovanou technologickou misi v těžebním průmyslu.

Mise byla zaměřená především na povrchovou a hlubinnou těžbu nerostů, inovativní řešení pro moderní doly, ekologizaci provozů a odstraňování škod způsobených těžební činností. Zúčastnilo se jí 14 českých firem, přičemž jsou to velmi zkušení exportéři, jejichž výrobky se objevují v různých koutech světa. Přilákala je možnost proniknout na nový trh v regionu Latinské Ameriky.

Ilustrační fotografie

Pět dní trvající program od 21. do 25. března byl plný předem pečlivě naplánovaných schůzek se zástupci významných chilských těžebních společností, dovozců a dodavatelů zařízení pro těžební průmysl a také s institucemi zabývajícími se rozvojem podnikání. Akce byla spolufinancována z programu PROPED od Ministerstva průmyslu a obchodu.

Nabitý program hned od prvního dne

Na úvod čekalo účastníky mise oficiální uvítání v nově rekonstruované budově Velvyslanectví České republiky v Santiagu de Chile za přítomnosti velvyslance Josefa Hlobila. Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Jiří Jílek seznámil české exportéry s aktuální situací v těžebním průmyslu a s možnostmi obchodní spolupráce s významnými těžebními společnostmi. V odpoledním bloku pak probíhala jednání se zástupci organizace Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para la Minería (CIPTEMIN). Ta nabízí spolupráci při testování nových technologií v reálných podmínkách dolů, spolupráci na výzkumných projektech a zapojení českých firem právě do těchto projektů.

V úterý díky zapojení Asociace průmyslových dodavatelů do těžebního průmyslu (APRIMIN) a Průmyslového svazu SOFOFA se uskutečnila B2B jednání mezi českými a chilskými společnostmi. Exportéři projednávali možnosti obchodní spolupráce a zastupování na chilském trhu. Odpoledne se pak v Národní organizaci těžebního průmyslu v Chile (SONAMI) seznámili s detaily a aktuálními trendy v chilském těžebním průmyslu.

Třetí den mise následovala jednání s šéfy oddělení technologií a inovací z národní těžební společnosti CODELCO. Čeští podnikatelé se tak seznámili s novými projekty této těžební společnosti, se systémem řízení výzkumných projektů a zapojením inovativních řešení v praxi. CODELCO má otevřený systém pro zahraniční i lokální firmy, které nabízejí nová řešení pro modernizaci dolů. Díky tomu se do projektů mohou zapojit i české firmy.

Antofagasta. Centrum chilského těžařství

Na severu země leží jednak hlavní město Antofagasta, tak i stejnojmenný region, kde jsou nejvýznamnější povrchové a hlubinné měděné doly. Zde ve spolupráci s místní Asociací průmyslových firem v Antofagastě (AIA) proběhla B2B jednání s lokálními, potenciálními dovozci a distributory pro těžební firmy. Dále měly české firmy unikátní možnost představit se zástupcům nejdůležitějších těžebních společností, jakými jsou SQM, Albemarle, KGHM (Sierra Gorda) nebo BHP.

Poslední den celé akce probíhal opět v krásných prostorách českého velvyslanectví. Ve spolupráci s organizací CORFO byla realizována jednání se zástupci chilských inovativních firem, které projevily zájem o spolupráci s českými výrobci.

Následovala ještě videokonference s Rodrigem Subiabrem, vicepresidentem pro inovace ve společnosti Anglo American. Společnost Anglo American je lídrem ve využívání nejmodernějších technologií a ekologizaci těžebních provozů. Vicepresident seznámil účastníky s jejich připravovaným projektem na budování nového hlubinného dolu Los Bronces a využití jednotlivých technologií v praxi.

Zástupci českých firem měli jedinečnou možnost dostat se až k lídrům chilského těžebního průmyslu, poznat aktuální situaci v tomto odvětví a osobně projednat možnosti spolupráce s tamními subjekty.

Mise dala velmi dobrý základ pro další rozvoj českých obchodních aktivit v této latinskoamerické zemi a zahraniční kancelář CzechTrade Chile je nadále připravena zájemcům poskytovat podporu při vyhledávání nových obchodních příležitostí a upevňování navázaných obchodních vztahů. Dále CzechTrade připravuje exportní alianci zaměřenou na těžební průmysl.

Našim exportérům držíme palce při dalším počínání na chilském trhu.

Zpracoval kolektivzahraniční kanceláře CzechTrade Chile.

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí