Čas se krátí. Daň z nemovitých věcí zaplaťte do konce května, pouze výjimečně je lhůta delší

Daň z nemovitých věcí by měli všichni majitelé bytů, domů či pozemků zaplatit do 31. 5. Složenky dostávají poplatníci do schránek během května. Ti, kteří se kvůli pandemii covid-19 dostali do finančních potíží, mohou do srpna 2021 požádat o takzvané posečkání daně.

Finanční správa jim pak odpustí i úroky z prodlení. Termín zaplacení do konce roku platí jen, platíte-li méně než 5000 korun.

Správce daně doporučuje poplatníkům, aby platili převodem a nestáli ve frontách na poště či na finančních úřadech.

„Uvítali bychom, aby poplatníci dodržovali vydaná protiepidemická opatření a přizpůsobili způsob úhrady situaci. Nejvhodnějším způsobem, jak zaplatit daň, je prostřednictvím bankovního převodu. Všechny důležité údaje, které je možné využít pro platbu daně z nemovitých věcí, včetně QR kódu, jsou uvedeny na složence,“ shrnuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Nejzazší termín pro zaplacení daně je letos 31. května. Poplatníci, kteří se kvůli restrikcím spojeným s pandemií covid-19 dostali do finančních potíží, ale mohou finanční správu požádat o odklad. Prodloužený termín k zaplacení daně do 31. 12. 2021 platí podle informačního letáku Finanční správy pro ty, jejichž daň či splátka daně nepřevýší 5000 Kč.

Zasáhl vás covid? Dostanete víc času

Pro zmírnění dopadů pandemie vydala ministryně financí Alena Schillerová několik takzvaných generálních pardonů. V praxi to znamená, že poplatníci, kteří prokážou, že byli postiženi restrikcemi spojenými s covid-19, mohou bez sankcí odložit všechny své daňové povinnosti včetně zaplacení daně z nemovitých věcí až do 16. srpna 2021.

S odložením platby je nicméně tradičně spojen úrok. O prominutí úroku jak z posečkané částky, tak za opožděnou platbu daně, můžete žádat rovněž až do 16.8., a to bez správního poplatku. Posečkání a prominutí jsou dvě samostatná řízení, proto musíte poslat samostatné žádosti.

Platí všichni

Byť koronavirová krize umožňuje některým lidem požádat o odklad placení, povinnosti se nevyhne nikdo. Zatímco přiznání musejí podávat na finanční úřad jen ti, kteří si pořídili nemovitost v loňském roce, daň musejí zaplatit všichni majitelé bytů, domů či pozemků bez výjimky.

Další informace Finanční správy ČR

Finanční správa začala rozesílat zhruba 3,3 miliony obálek se složenkami koncem dubna. „Složenky rozesíláme poplatníkům postupně tak, aby je v jedné lokalitě neobdrželi všichni současně. Poslední z nich přijdou do 25. května,“ informuje generální ředitelka FS ČR Tatjana Richterová.

Někteří podnikatelé poukázky ve schránkách nenašli – týká se to těch, kteří mají aktivní datové schránky. Složenku nedostali ani ti, kteří si nechávají příslušné údaje posílat e-mailem.

Do pěti tisíc platíte najednou

Pokud je daň nižší než pět tisíc korun, musí ji poplatník zaplatit najednou. Pokud platí více než pět tisíc, mohou plátci částku uhradit ve dvou stejných splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu. Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří mají termín posunutý na konec srpna.

Finanční správa upozorňuje ty, kteří budou platit daň jinak než složenkou, aby si zkontrolovali částku, již na finanční úřad poslali, s vyměřenou daní (uvedenou na poukázce).

„Poplatník použije složenku minimálně pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu,“ informuje web finanční správy.

Jak na to? Informace najdete i v e-mailu

Majitelům, kteří měli každoročně z povinností spojených s daní z nemovitých věcí těžkou hlavu, chtěla finanční správa usnadnit život. Už čtvrtým rokem roky proto dostávají všechny potřebné údaje na svou e-mailovou adresu.

„Jestliže se poplatník přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane místo složenky zprávu na jím určenou adresu a v příloze obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF. Tato informace obsahuje stejné údaje, které jsou uvedeny na alonži složenky,“ upozorňuje mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Zuzana Mašátová.

Na alonži (horní oddělitelná část poukázky) jsou uvedeny celková výše daně z nemovitých věcí, termíny splatnosti splátek, přeplatek nebo nedoplatek a adresa finančního úřadu, kam odevzdáváte přiznání a kde platíte daně.

Novou výši daně oznamuje berňák nejčastěji na takzvaném hromadném předpisném seznamu. Tento seznam je pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu.

Pozor na spoluvlastnický podíl

Pokud vlastní nemovitost víc majitelů, podává daňové přiznání obvykle jen jeden z nich (není ovšem podmínkou). Tohoto poplatníka pak berňák považuje za jejich společného zástupce a jedná jen s ním.

Je ale možné, aby jednotliví spoluvlastníci podali přiznání jen za svůj spoluvlastnický podíl, kdy je zákonem nastavená minimální daň 50 korun. V takovém případě podává každý ze spoluvlastníků do 1. února daňové přiznání a daň zaplatí pouze ze svého podílu. Později už to není možné, generální pardon ministryně financí se na spoluvlastnický podíl nevztahuje.

Nízký úrok vám odpustí

Sankcím se letos opozdilci vyhnou do 7. června, pak už je ale finanční úřad za nezaplacenou daň potrestá (pokud tedy nepožádali o odklad na základě generálního pardonu – viz výše).

„Prvních pět pracovních dní po uplynutí lhůty správce daně ještě žádné sankce nevyměřuje. Poté už ale následuje trest v podobě úroků z prodlení,“ upozorňuje daňová poradkyně společnosti Tax Vision Blanka Štarmanová. Úroky z prodlení činí aktuálně (v závislosti na repo sazbě ČNB) 14,25 procenta z vyměřené daně za rok.

„Pokud nicméně úrok z prodlení nepřesáhne hodnotu dvou set korun, finanční úřad jej odpustí,“ doplňuje poradkyně Jana Melicharová ze společnosti Kodap.

Jak daň zaplatit?

Bankovním převodem na účet krajského finančního úřadu s předčíslím 7755, které je určeno pro daň z nemovitosti. Dalšími variantami jsou platba složenkou na poště, nebo přímo v pokladně krajského finančního úřadu.

Bankovní účty jednotlivých (místně příslušných) finančních úřadů

Jako variabilní symbol použijete rodné číslo poplatníka nebo IČ, pokud se jedná o právnickou osobu. Konstantní symbol bude:

  • Při bezhotovostní platbě – 1148
  • Při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149
  • Při platbě v hotovosti daňovou složenkou – 0001

Jakub Procházka
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika