Daňová reforma v Brazílii udělala další krůček

Návrh další části probíhající daňové reformy byl v tomto týdnu projednáván v dolní komoře brazilského parlamentu. Jaké jsou aktuální návrhy změn?

Hlavní částí aktuálního návrhu je sloučení některých současných daní do jednoho celku, takzvaných daní z celkové hodnoty (brazilská zkratka IVA), které by byly vybírány na federální a lokální úrovni. Federální IVA by se nazývala CBS a slučovala by daně PIS a Cofins, lokální IVA by se nazývala IBS a slučovala by ICMS, obdobu naší DPH na státní úrovni, a ISS, což je daň ze služeb na brazilské krajské, nebo řekněme i městské, úrovni.

Problematikou návrhu je přesné určení místa zdanění, které determinuje, který z rozpočtů, jestli státní nebo městský, bude vedený jako skutečný příjemce vybrané daně. Tato problematika je například široce řešena v nepřímých daních Evropské unie, hlavně při výběru DPH.

V Brazílii v současnosti nastávají problémy hlavně při zdanění služeb nebo převozu zboží mezi státy, kdy občas odvedená daň v jednom státě, je složitě nárokovatelná ve státě druhém při podávání daňového přiznání. To v drtivé většině případů vznáší vysoké nároky na byrokracii i na peněženky firem, neboť ty musejí dost často platit za tyto služby účetním firmám hodiny extra.

Dalším z problematických bodů je daň z příjmu fyzických osob. V návrhu změny z června tohoto roku bylo zjednodušení zdanění pro nízkopříjmové skupiny, které však ve svém důsledku omezovalo využití nezdanitelného minima pro osoby s ročním příjmem odpovídajícímu rozmezí přibližně 110 000 až 150 000 Kč. V aktuálním znění návrhu je tato problematika upravena, ale podle některý daňových expertů ne úplně vyřešena.

Projednávání stávajícího textu tak může přinést další pozměňovací návrhy, které mohou původně navrhovaný text opět znepřehlednit.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Brazílie.
Zdroj: g1.globo.com

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí