Daňové přiznání: Vyšší sleva na jedno dítě a změny v daňovém bonusu

Lidé, kteří mají jedno dítě, mohou letos počítat s vyššími slevami na dani z příjmů. Mění se také příjmový limit pro uplatnění daňového bonusu.Vládní daňový balík z roku 2017 zvýšil slevy na dvě a více dětí. Tato změna se projevila už loni. Daňové zvýhodnění na jedno dítě (ve společně hospodařící domácnosti) následně vyřešil zákon o státní sociální podpoře.

Zákonodárci zvýšili roční zvýhodnění z 13 404 na 15 204 korun, nicméně až s platností od roku 2018.

OSVČ s jedním dítětem, které odevzdají do dubna respektive července 2019 daňové přiznání, si tedy poprvé přilepší až letos.

Máte děti? Dobře počítejte

Přijetím daňových balíčků v roce 2017 se zásadně změnily parametry daňového zvýhodnění na děti a čerpání daňového bonusu.

Rodiny s dětmi platí státu méně, a loni i letos mohou tento bonus využít i OSVČ, které uplatňují výdajové paušály. Totéž se týká i dalších slev (například na vyživovaného manžela/manželku). Více si přečtěte v článku Výdajové paušály u daní z příjmů: Vracejí se do původní podoby na BusinessInfo.cz

Více informací najdete v našem speciálu Daně z příjmů za rok 2018.

Letos lze uplatnit slevy ve výši 1 267 Kč na jednoho potomka, 1 617 korun na dvě děti a 2 017 korun měsíčně na tři a více potomků. Bonus je ve všech případech dvojnásobný, pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P.

Výhoda se vás týká jen v případě, že se staráte o vyživované nezletilé dítě ve společně hospodařící domácnosti. Případně o zletilého potomka do 26 let věku, který se „soustavně připravuje na budoucí povolání“, tj. studuje vysokou školu.

Nárok na slevu má pouze jeden rodič. Proto je nutné k daňovému přiznání přidat potvrzení, že slevu nečerpá druhý z rodičů. Potvrzení vydá zaměstnavatel, v případě podnikatelů nebo nezaměstnaných se dokládá čestným prohlášením.

Pokud vám při započítání slevy vyjde záporná daň, platí, že:
a) státu neodvedete na dani z příjmu ani korunu
b) stát vám ve formě takzvaného daňového bonusu peníze vrátí, jenže ne ve všech případech

Kde je rozdíl?

Pokud si OSVČ – v případě, že nemá děti – vypočítá po uplatnění ostatních slev zápornou daň, nezaplatí sice finančnímu úřadu na dani z příjmů ani korunu, stát mu ale nic nevrátí.

V případě, že je vypočítaná daň záporná po započtení slev na děti, mají poplatníci nárok na takzvaný daňový bonus.


Co vlastně je daňový bonus?

Jde o přeplatek pro ty, kteří si vypočítají ve svém přiznání daň z příjmu nižší, než je daňové zvýhodnění na děti. Stát jim následně rozdíl vyplatí.

Na bonus dosáhnou jen ti, kteří mají za uplynulé roční zdaňovací období příjem nejméně ve výši šestinásobku minimální měsíční mzdy. Tu vláda pro rok 2018 stanovila na 12 200 korun. V praxi to znamená, že váš roční příjem musí být více než 73200 korun. Pro příští rok se díky razantnímu navýšení minimální mzdy zvedá tento limit až na 80 100 korun.

Peníze od státu (přeplatek na dani) mohou dostat nejen OSVČ, ale i zaměstnanci. U nich je rozhodující, zda dosáhnou na měsíční příjem minimálně ve výši poloviny minimální mzdy (v roce 2018 6100 korun měsíčně).

Stát vrátí stovku a víc

Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud je výsledná částka alespoň 100 korun. Maximální výše bonusu je pak 60 300 korun. Tento limit se od roku 2016 nezměnil.

Peníze, na které se bonus vztahuje, musíte získat ze závislé činnosti (zaměstnání) či podnikání. Do loňského roku se vztahoval i na příjmy z pronájmu nebo z kapitálového majetku. To už ale letos neplatí. Máte-li pouze výdělky, které definuje paragraf 10 zákona o dani z příjmů jako Ostatní příjmy, máte rovněž smůlu a berňák vám nevrátí ani korunu.

Jakub Procházka

Pravidelné novinky e-mailem