Deficit v obchodní bilanci Rakouska se zvýšil

Zahraniční obchod Rakouska s členskými státy EU tvoří přes dvě třetiny celkového objemu zahraničního obchodu.

Podle předběžných výsledků od Statistik Austria se od ledna do července letošního roku zvýšil rozdíl mezi importem a exportem na 3,16 miliardy Euro ve prospěch importu. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se deficit zvýšil z 2,78 miliardy Euro o zhruba 380 milionů Euro na již zmíněných 3,16 miliardy Euro.
Podíváme-li se na hodnotu importu, tak ta se nominálně zvýšila na 94,15 miliardy Euro, přičemž reálně se zvýšil o 3,9 %.
U hodnoty exportu můžeme pozorovat podobný trend, kdy hodnota exportu se zvýšila na 90,99 miliardy Euro a při meziročním srovnání narostl o 3,6 %.
Z členských států Evropské unie dovezlo Rakousko zboží v hodnotě 65,83 miliardy Euro a oproti minulému období je to nárůst o 2,5 %. Vývoz zboží do ostatních členských států zaznamenal nárůst o 3,3 % a činil 63,98 miliardy Euro. Zahraniční obchod s třetími státy zaznamenal značný nárůst, a sice u importu to bylo zvýšení o 7,2 % na 28,32 miliardy Euro a hodnota exportu stoupla o 4,1 % na rovných 27 miliard Euro.
 
Zdroj: Statistik Austria
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Vídeň
Pravidelné novinky e-mailem