Digitalizace státní pokladny v Kostarice

Kostarika investuje 156 milionů dolarů do digitalizace státní pokladny.

Kostarika investuje 156 milionů dolarů do digitalizace a modernizace nástrojů Ministerstva financí. Podle vlády Kostariky by tento projekt měl transformovat, modernizovat a digitalizovat řízení Ministerstva financí. Ministerstvo by tak díky digitalizaci mělo lepší nástroje k identifikaci daňových úniků a zdokonalení efektivity veřejných výdajů, řízení dluhů a digitalizace by měla poskytnout zdokonalení v oblasti služeb daňovému poplatníkovi.

Současný prezident Kostariky Carlos Alvarado spolu s ministrem financí Elianem Villegas podepsali půjčku od Světové banky za 156 milionů dolarů, která byla schválena Kongresem a bude investována do plánu Digitální finance Kostariky (v originále: Hacienda Digital). Prezident Alvarado zdůraznil, že Kostarika by měla čelit přímému boji proti daňovým únikům a podvodům prostřednictvím plánu digitálních financí, který představuje osvědčené postupy digitalizace a zjednodušení plateb.

Ministerstvo financí v rámci první fáze projektu postupuje v oblasti navrhování podnikové architektury a zadávání podmínek projektu. Vláda Kostariky navrhuje uskutečnit nabídkové procesy v období od ledna do října 2021, následně bude provedena adaptace systémů a jejich implementace s tím, že digitalizovaný systém by měl začít fungovat v lednu 2023.

Podle návrhu zákona Kostariky bude 18,2 % zdrojů projektu (28,4 milionu USD) použito na zlepšení efektivity a orientace daňové správy na zákazníka a 14 % (23 milionů USD) bude vynaloženo na posílení institucionálního a provozního prostředí Ministerstva financí.

Je třeba zdůraznit, že modernizace systémů ministerstva financí je jedním z projektů, které vláda prezidenta Alvarado prosadila jako prioritu vzhledem ke zhoršení stavu veřejných financí v posledním desetiletí, a to zejména v letošním roce kvůli pandemii COVID-19.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko. 
Zdroj: Infobae
• Oblasti podnikání: Investice | Software a ICT služby
• Teritorium: Kostarika