Digitalizace v Mexiku viditelně zrychluje. Připojení 5G bude v budoucnu klíčové

Epidemie způsobená šířením koronaviru umocnila potřebu digitalizace a zrychlila tak proces její transformace, a to jak v soukromém sektoru, vlády, tak i u akademické obce. Jen za poslední měsíce pandemie se digitalizace v Mexiku dostala na úroveň, u která se předpokládalo, že bude dosažena až v roce 2024. Pro dokončení digitální transformace průmyslu je v Mexiku klíčové připojení 5G.

Společnosti naléhavě potřebují technologii 5G, která zajistí větší šířku pásma, větší kapacitu pro připojení různých zařízení a možnost vytvářet aplikace s více funkcemi. Digitální transformace je v Mexiku prioritou například společnosti Siemens, která se zavázala pokračovat v tomto rytmu a zvýšit tak konkurenceschopnost mexického průmyslu.

Německý Siemens v rámci tzv. nové normality přestavuje v Mexiku inovativní řešení, jako je vývoj sanitačních robotů či tzv. digitálních dvojčat pro kontrolu dodržování opatření jako je zdravý odstup v průmyslových závodech. Dále nabízí řešení digitalizace v inteligentních budovách pro zvýšení produktivity, posílení kybernetické bezpečnosti, snížení nákladů a zvýšení kvality. Jedná se o řešení, díky kterým se snižují rizika nákazy.

V digitalizaci je velmi aktivní také společnost Cisco México, která podporuje digitalizaci procesů placení daní, propojení inteligentní sítě s CFE, služby telemedicíny či virtuální vzdělávání na univerzitách. 

Co se týče přijetí průmyslu 4.0, je Mexiko na globální úrovni relevantní hráč. V roce 2016 bylo Mexiko čtvrtým největším vývozcem robotů na světě (pouze za Čínou, Německem a USA) a vloni se umístilo na druhém místě na americkém kontinentu. Konkrétně v roce 2019 Mexiko dovezlo roboty v hodnotě 162 milionů dolarů, a to zejména z Japonska, Číny, USA a Německa.

Zajímavá je zde korelace, která existuje mezi hlavními importujícími entitami, výrobou a exportem. Nejvíce dováží, ale taktéž vyváží průmyslové roboty federální státy Jalisco, Nuevo León a Chihuahua na severu země. V roce 2019 pak Mexiko exportovalo průmyslové roboty v hodnotě 16 milionů dolarů na přední trhy, jako jsou USA (64 % vývozu), Jižní Korea a Čína, přičemž více než 80 % tohoto vývozu pocházelo právě ze tří výše uvedených federálních států.

V Mexiku se obecně zvyšuje zájem také o řešení na bázi umělé inteligence a internetu věcí pro různá hospodářská odvětví. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: Cuatro Cero 

Pravidelné novinky e-mailem