Dohoda EU a Japonska oslavila 1. února rok své existence

Evropská komise u příležitosti uplynutí roku od vstupu Dohody o volném obchodu mezi EU a Japonskem v platnost zveřejnila aktuální data prokazující pozitivní trend v růstu obratu vzájemného obchodu.

Dle statistik Eurostatu během prvních deseti měsíců od zavedení dohody, zkráceně označované EPA (Economic Partnership Agreement), vzrostl v porovnání s předchozím obdobím objem exportu z evropských zemí o 6,6 %, a došlo tak k překonání průměrného 4,7% růstu posledních tří let. Nadprůměrně se dařilo exportu nápojů (20 %), masa (12 %) a mléčných výrobků (10,4 %). Objem u kožených výrobků a oděvů vzrostl o 14 %, respektive 9,5 %. O 16,4 % se navýšil i vývoz elektrických přístrojů jako jsou např. paměťové či telekomunikační zařízení. Export opačným směrem, z Japonska do Evropy, vzrostl o 6,3 %.
Dosavadní plnění EPA stručně zhodnotil i evropský komisař pro obchod Phil Hogan: „EPA je přínosem pro evropské a japonské občany, farmáře a výrobce, kdy otevřenost, vzájemná důvěra a respektovaní stanovených pravidel vedou k trvalému růstu obchodu. EU je a bude největším obchodním seskupením světa, jež je díky dvoustranným dohodám důvěryhodným partnerem více jak 70 zemím.“
Se vstupem dohody v platnost bylo zrušeno 90 % celních poplatků a dle stanoveného harmonogramu bude bezcelní režim rozšířen do roku 2029 až na 97 % veškerého zboží. Díky dohodě je nadále chráněno 211 tradičních evropských potravinářských výrobků a došlo i ke zpřístupnění japonských veřejných zakázek, byť účast evropských subjektů ve výběrových řízeních je nadále velmi problematická.

Zdroj: Evropská komise
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Tokiu

Pravidelné novinky e-mailem