Dopady reforem nového prezidenta na kolumbijskou ekonomiku

Důchodová reforma, daňová reforma, odklon od fosilních nebo dohody o volném obchodu. To jsou plány levicového lídra Gustavo Petra.

Ve druhém kole prezidentských voleb získal 50,44 % hlasů. Jeho vítězství vyvolalo mnoho nejistoty ohledně ekonomického vývoje země a dopadu na trh.

Ilustrační fotografie

Důchodová reforma, ve které Petro navrhuje převážně veřejný jednotný důchodový systém, který zaručuje nárok na důchod všem obyvatelům. K dosažení cíle chce program vytvořit nástroje jako jsou penzijní bonusy a přímé příspěvky od státu. V tomto případě analytici tvrdí, že fiskální dopad by mohl být významný, protože by to znamenalo možnou potřebu vyšších dlouhodobých veřejných výdajů na zaručení důchodových práv.

Daňová reforma zjednodušeně řečeno zacílí na vyšší zdanění bohatých obyvatel a firem. Úprava by se měla týkat také odstranění většiny současných daňových zvýhodnění a progresivního zdanění majetku. Získané prostředky chce Petro využít především na sociální programy – primárně na reformu dalšího významného sektoru, a tím je zemědělství a s ním spojený venkov.

Jak dopadá na brazilskou ekonomiku vláda prezidenta Bolsonara?

Odklon od fosilních paliv – zde Petro navrhuje postupný přechod energetické matice k diverzifikovanějšímu modelu založenému hlavně na obnovitelných energiích. S tím souvisí i Petrovo rozhodnutí nevydávat žádné další smlouvy a povolení na průzkum podloží. Podle odborníků vyvstává otázka související s životaschopností tohoto návrhu vzhledem k tomu, že ropa tvoří přibližně 35 % celkového exportu a licenční a daňové poplatky jsou primárním zdrojem příjmů pro regiony.

Přímý vliv na zahraniční obchod bude mít i návrh na reformu dovozních cel a opětovné projednání dohod o volném obchodu. S tím souvisí přezkum práv duševního vlastnictví a podmínek pro zahraniční investice. Ve svém návrhu Petro prosazuje zastavit dovoz potravin a statků, které lze v Kolumbii vyrobit. Celní tarify a zvýhodnění, která neumožňují dosáhnout těchto cílů, budou podle potřeby odstraněny nebo zvýšeny.

Odborníci se shodují na tom, že Petrův ambiciózní, sociálně laděný plán v mnoha směrech naráží na udržitelnost, finanční limity země a aktuální světovou ekonomickou situaci. Konkrétní kroky nového prezidenta doposud nebyly oficiálně oznámeny a do jisté míry se jedná o spekulace vyplývající z jeho volebních slibů. To je další faktor, který ovlivňuje plnění plánu.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroje: eltiempo.co, portafolio.co, semana.co

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí