Dotační podpora při zavádění diverzity a flexibility do pracovní kultury

Od srpna 2022 nabízí Operační program Zaměstnanost plus možnost požádat o dotační podporu na zavádění diverzity a flexibility do pracovního prostředí a firemní kultury. Toto téma se ukazuje jako aktuální a pro moderní firmy v ČR velmi přínosné.

Dotační podpora nabízí cestu, jak podpořit dobré jméno firmy a jak být zajímavým zaměstnavatelem pro kvalitní zaměstnance. Navržené postupy vedou k rozmanitosti pracovních kolektivů i jejich větší angažovanosti.

Ilustrační fotografie

V případě zájmu lze kontaktovat vyhlašovatele dotační výzvy (diverzita.flexibilita@mpsv.cz) nebo se přihlásit na seminář, kde bude věcný záměr podpory představen do posledního detailu a budou zodpovězeny všechny dotazy. 

Finanční podpora se vztahuje na poradenství a aktivní zavádění změn v těchto oblastech:

  • Flexibilní formy práce a jejich kombinování
  • Rodiče na rodičovské dovolené jako kvalitní a efektivní pracovní síla
  • Diverzita a práce s nadějnými talenty

Výzva je otevřena do 3. 8. 2023.

Bližší informace o dotační výzvě najdete na webu esfcr.cz, kde jsou zveřejněny a pravidelně aktualizovány i termíny pořádaných seminářů. 

Více informací najdete také na webu esfcr.cz

• Témata: Inovace a startupy
• Teritorium: Česká republika