Dovoz hliníku do USA od 29. června mění pravidla

Americké obchodní oddělení oznámilo změnu systému monitorování dovozu hliníku (AIM), která vstoupí v platnost 29. června 2022.

Informace požadované ministerstvem obchodu USA jsou země největší taveniny a země druhé největší taveniny.

Ilustrační fotografie

Při žádosti o licenci prostřednictvím AIM bude portál vyžadovat dva datové prvky – země největší taveniny a země druhé největší taveniny.

Ministerstvo obchodu definuje tyto dva datové prvky na základě objemu nového hliníkového kovu vyrobeného z oxidu hlinitého (rafinovaného oxidu hlinitého) elektrolytickým Hall-Héroultovým procesem.

Český dodavatel uspěl v prestižním CERNu. Co tam firmy Arbyd dodala?

Dovozní dokumentace bude muset obsahovat oba datové prvky pro zásilky zadané nebo stažené k 29. červnu 2022. Tyto informace jsou obvykle uvedeny v osvědčení o analýze.

AIM je doplňkem k systému sledování dovozu oceli (SIMA), který poskytuje výrobcům oceli, dovozcům, celním zprostředkovatelům a široké veřejnosti informace o očekávaném dovozu výrobků z oceli do USA.

SIMA se také používá k vydání licencí na dovoz oceli, které jsou vyžadovány jako součást celní dokumentace a informací vyžadovaných při předložení celního prohlášení.

O dovozní licenci na hliník lze požádat až 60 dní před očekávaným datem dovozu a do data podání souhrnu záznamů. 

Zdroj: www.trade.gov
Zpracoval kolektiv zaměstnanců zahraniční kanceláře CzechTrade USA (Chicago).