Dozvuky virtuálního veletrhu těžby a sociální udržitelnosti v Peru

Díky účasti na prvním virtuálním veletrhu v Peru vyšel v místním časopise o těžebním průmyslu článek o agentuře CzechTrade a českých technologiích.

V říjnu tohoto roku se v Peru uskutečnil virtuální veletrh těžby a sociální udržitelnosti, o kterém jsme již v minulosti informovali, a kde zahraniční kancelář CzechTrade Lima, zastupitelský úřad České republiky v Limě a Ministerstvo průmyslu a obchodu prezentovaly technologie českých firem.

Veletrhu se zúčastnilo 57 firem a téměř 4000 návštěvníků z více než 40 zemí. Odezvy na český stánek byly jednoznačně pozitivní, a to jak ze strany peruánských návštěvníků, tak od českých firem. Český stánek celkově zaznamenal přes 400 návštěv a přes 80 uživatelů si stáhlo katalog českých firem z oblasti těžby.

Navíc vyšel o českých technologiích a spolupráci s agenturou CzechTrade článek v peruánském oborovém časopisu Seguridad Minera, který si můžete prohlédnout na straně 72 na webu.

Zpracoval kolektiv zahraničí pobočky CzechTrade Peru.
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary
• Teritorium: Peru