Zdroj: CzechTrade

Drony v Turecku pomohou odhalovat nelegální stavby

V turecké megalopoli Istanbulu se začínají využívat bezpilotní letouny k odhalování nelegálních staveb. Ty představují významnou hrozbu pro jejich obyvatele v případě zemětřesení.

Turecká města se ve značné míře potýkají s nelegálními stavbami. Poblému jsou si příslušná ministerstva a jednotlivé municipality dobře vědomy. Před lety byly zpracovány analýzy inspekce budov ulic po ulici konkrétními prohlídkami.

Ilustrační fotografie

Došlo se k závěru, že tento způsob je neproveditelný z důvodů časové náročnosti. S rozvojem technologií se tak přistupuje k inspekci urbanistických staveb za pomoci bezpilotních letounů.

Bezpilotní letouny budou nasazovány v pilotním projektu pro město Istanbul. Nad kontrolovanými oblastmi budou pořizovat fotodokumentaci. Tato bude následně porovnávána s urbanistickými plány daných oblastí a v místě schválenou výstavbou. Bude tak sledována zejména možnost nelegálního umístění nových budov a dále i nelegální navýšení pater jednotlivých schválených budov.

ExportMag.cz: Česká firma uspěla v Turecku s dodávkami pro plynovody

Istanbul byl vybrán z důvodu naléhavosti prověření situace vzhledem k reálné možnosti zasažení oblasti zemětřesením a z toho plynoucí možnosti výrazné destrukce budov.

V roce 1998 byla realizována urbanistická studie pro města Istanbul, Izmir a Ankara, bylo zjištěno, že populace těchto měst roste tempem jedna osoba za minutu, s ročním přírůstkem sto tisíc obyvatel. Při započtení imigrantů se dostáváme na číslo půl milionu obyvatel navíc ročně. Bylo tak zjištěno, že za účelem poskytnutí adekvátního ubytování takovémuto počtu osob by bylo třeba ročně postavit na 125 000 nových domů ročně. Tato potřeba se pak dle odhadovaných zjištění odráží ve stavbě až 220 nových nelegálních staveb jen v Istanbulu, a to každým dnem.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko.
Zdroj: https://www.hurriyetdailynews.com

• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme