Emirát Dubaj dále zvyšuje nároky na své životní prostředí

Nová spalovna odpadů a plochy pro využívání volného čase. Emirát Dubaj chce být čistší a přívětivější pro život.

Emirát Dubaj plánuje realizovat dva energeticko-enviromentální projekty. Jejich hodnota je vyčíslena částkou dosahující 1,8 mld. USD. Tím prvním projektem bude nová spalovna komunálního odpadu v oblasti Warsan. Tato nová spalovna je koncipována na likvidaci 5,666 tun komunálního odpadu denně, celkem za rok pak bude schopna likvidovat 1,9 mil. tun.

Komplex se bude sestávat z jednotky na vážení odpadu, z 15 přijímacích míst, pěti pecí, zóny pro výrobu páry a energie, 10 000 jednotek na zpracování plynu a 27 bran a zón pro separaci kovů ze spalovaného odpadu. Bude schopna ročně generovat 200 MW elektrické energie, což bude stačit na pokrytí spotřeby pro více než 130 000 bytových jednotek. První část projektu bude hotová do roku 2023, kompletní dokončení o rok později. Pro tento projekt je z celkové částky vyčleněno na 1,4 mld. USD.

Druhým počinem je projekt Green Dubai v lokalitě Al Mamzar, který bude sloužit k odpočinku a volnočasovým aktivitám. Tento projekt bude představovat úpravu existujících lokalit na parky a veřejná prostranství a bude zde přidáno osm milionů metrů čtverečních zeleně. Se stavbou se začne letos a bude dokončena v roce 2024.

Je patrné, že SAE má v plánu i nadále pokračovat ve svých energetických projektech šetrných k životnímu prostředí a chce se stát místem pro běžný život. Poptávány jsou tak unikátní technologie, které pomohou tyto cíle naplnit. Zahraniční kancelář CzechTrade SAE v Dubaji monitoruje příležitosti pro české firmy a je připravena býti nápomocna při jejich zprostředkování.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade SAE se sídlem v Dubaji. 
Zdroj: https://gulfbusiness.com
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí