Emirát Dubaj vykázal v roce 2020 sedmiprocentní růst exportu

Dubajská zóna volného obchodu Dubai Airport Freezone Authority (DAFZA) vydala statistiku zahraničního obchodu. V roce 2020 bylo v rámci této zóny zobchodováno zboží mimo ropných produktů za 35 mld. USD.

Jedna z nejvýznamnějších zón volného obchodu v emirátu Dubaj dle zveřejněných statistik v roce 2020 zajistila podíl 10 % na celkovém zahraničním obchodu tohoto emirátu a 25 % do celkového objemu obchodu v porovnání se všemi zónami volného obchodu v Dubaji. Jedná se o velmi slušný výkon.

Nejvýznamnějším obchodním partnerem ze zemí byla Čína, která se na celkovém objemu obchodu v loňském roce podílela z 27 %, tedy 1 mld. USD. Obchodní výkon této zóny rostl v třetím a čtvrtém kvartále loňského roku o 36 %, a o plných 23 % v porovnání s celým rokem 2019. byl také v loňském roce zaznamenán přebytek, v prvním pololetí činil 2,5 mld. USD a ve druhém pak 2 mld. USD.

Dovoz všeho druhu zboží v loňském roce zaznamenal růst o 11 %, vývoz o 7 % a re export pak o 4,5 %. Z valné většiny se na celkovém objemu podílely z 76 % výrobky strojírenského a elektronického segmentu, v hodnotě 14,4 mld. USD. Produkce šla na export a zejména re export. Následovaly perly, polodrahokamy a kovy, s podílem 16,2 % a hodnotou 3 mld. USD. Oba tyto segmenty pak reprezentovaly na 92 % celkového obchodu DAFZA.

Asie představovala nejvýznamnějšího obchodního partnera se 42 %, následoval region MENA s 37,9 % (státy GCC z tohoto počtu představovaly 17,8 %. Evropa pak byla se 13,6 % na třetím místě. Jak již bylo uvedeno výše, Čína byla na prvním místě, druhý byl Irák a třetí Indie. Pokud jde o dovoz, na prvním místě byla opět Čína s celkovým podílem 62,5 %, druhá byla Indie s 15,5 %, třetí USA s 5 %.

Na prvním místě ve vývozu se umístil Irák, druhé bylo Švýcarsko a třetí Saúdská Arábie. Celkový objem zahraničního obchodu emirátu Dubaj očištěného o ropné produkty činil 520 mld. USD. Pokud jde o způsob dopravy, více jak polovina zboží byla přepravena letecky, následovala námořní doprava, pak ta pozemní. Celkový objem byl vyčíslen na 100 mil. tun zboží.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade SAE.
Zdroj: https://gulfbusiness.com
• Oblasti podnikání: Obchod