Důvěryhodnost, bilaterální smlouvy a zahraniční přitažlivost – hlavní výhody Kostariky v OECD

Kostarika po pěti letech vyjednávání obdržela pozvání k začlenění v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a stala se tak 38. členem organizace. Je čtvrtou členskou zemí původem z Latinské Ameriky a prvním ze Střední Ameriky.

Členství v OECD je po letech usilovné práce pro zemi obrovským úspěchem. Přinese jí tři důležité výhody: První z nich je, že bude mít Kostarika vyšší míru důvěryhodnosti, spolehlivosti. Nové členství vysílá do světa zprávu o celkové vyšší úrovní Kostariky, ve srovnání s okolními zeměmi.

Druhým bodem je přiblížení k vyspělým zemím a očekávané obchodní bilaterální smlouvy a jiné výhody, jako rychlejší či zvláštní zacházení ve smluvních obchodních podmínkách. Za třetí se Kostarika vystavuje zahraničním přímým investicím, neboť jako člen této skupiny, přitáhne snadněji mnoho investorů, což se promítá i do hodnoty celkových investic zahraničních firem, a také vytváření nových pracovních míst.

To je pro zemi velmi důležité. Podle ministryně zahraničního obchodu Dyalá Jiménez má začlenění Kostariky do Organizace hodnotu přibližně 1,5 mld. eur. Nová členská země je povinna ob rok podstoupit hodnocení OECD.

Zpracoval kolektiv pracovníků CzechTrade Mexico City
Zdroj: aDiarioCR

Pravidelné novinky e-mailem