Dvojí kvalita výrobků bude v Maďarsku pokutována

Duální kvalita bude sankcionována jako nekalá obchodní praktika od května 2022. Novela navržená ministerstvem inovací a technologií (ITM) a jednomyslně přijatá parlamentem ukončuje diskriminační praktiky, které potvrdily laboratorní testy v Maďarsku a EU např. u čisticích prostředků.

Ministr inovací a technologií László Palkovics zdůraznil, že by nikomu nemělo být dovoleno zacházet s maďarskými zákazníky jako s druhořadými: „Stejný produkt musí mít stejnou kvalitu bez ohledu na to, zda se prodává v Budapešti, Vídni nebo v Berlíně.“ Maďarsko bylo první zemí, která v roce 2017 zahájila kroky k odstranění dvojí kvality produktů prodávaných v Evropské unii. Iniciativa se nyní stala směrnicí EU.

Podle legislativy je nekalou obchodní praktikou uvádět výrobek na trhy členských států stejným způsobem, pod stejnou obchodní značku nebo vzhledem, ale s výrazně odlišným složením nebo vlastnostmi. Naopak rozdíly musejí být kupujícím sděleny.  

Pokuta, kterou bude možné v Maďarsku uložit, může dosáhnout až pěti procent tržeb výrobce, v případě nadnárodních společností až 500 milionů HUF. Dvojí kvalitu nepotravinářských výrobků kontrolují ITM a Úřad pro ochranu spotřebitele, v případě potravin jedná Národní úřad pro bezpečnost potravinového řetězce. 

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Maďarsko.
Zdroj: https://kormany.hu

Pravidelné novinky e-mailem