Egypt – investice do nových technologií

Egypt dostane půjčku od EBRD a francouzské AFD na investice do nových technologií.

Dvě půjčky v celkové výši 30 milionů USD na podporu zlepšení energetické účinnosti podniků soukromého sektoru byly nabídnuty egyptské vládě. Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD) a francouzská AFD společně poskytnou půjčku bance Arab African International Bank (AAIB) v této sumě na financování investic do nových technologií. Jedná se o investice do technologií, jako jsou tepelné izolace, solární panely, geotermální tepelná čerpadla a zavlažovací systémy s úspornou spotřebou vody, které pomohou podpořit nejenom ekonomiku, ale ekologické záměry Egypta.
Financování se poskytuje v rámci Egyptských finančních nástrojů pro udržitelnou energii, které podporují projekty udržitelné energie prostřednictvím místních partnerských bank.
EBRD podporuje dovoz a vývoz ekologických technologií v rámci svého programu na usnadnění obchodu, jehož prostřednictvím poskytuje záruky mezinárodním bankám, přičemž riskuje politické a obchodní platební riziko v mezinárodních obchodních transakcích prováděných bankami v ekonomikách, do nichž investuje.

Zdroj: Amwal Al Ghad
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Káhiře

Pravidelné novinky e-mailem