Zdroj: CzechTrade

Egypt zjednodušuje udělování licencí soukromým svobodným zónám v rámci investičních pobídek

Egyptská vláda při lákání zahraničního kapitálu zjednodušuje podmínky pro zřizování svobodných ekonomických zón soukromými subjekty.

Egyptská vláda 5. června 2023 schválila změny investičního zákona, které zjednoduší podmínky pro vydávání licencí pro projekty soukromých svobodných zón. Soukromé svobodné zóny jsou určeny pro investiční projekty, které vyžadují, aby konkrétní lokalita byla ekonomicky životaschopná a požívala stejných výhod jako veřejná svobodná pásma, jako jsou osvobození od celních daní, daně z prodeje a další poplatky.

Ilustrační fotografie

Dodatky nyní umožňují až tři roky na splnění požadavku mít místní složku ve výši alespoň 30 procent, namísto toho, aby byla vyžadována na začátku projektu. Nové nařízení odstraňuje podmínky týkající se kapitálu, zaměstnanců a velikosti projektu. Požadavek na vývoz alespoň 80 procent výrobků však zůstává v platnosti. Úsilí vlády přilákat více soukromých investic uprostřed nedostatku deviz vedlo k uvolnění požadavků na projekty soukromých svobodných zón.

V polovině května vydala Nejvyšší rada pro investice 22 dekretů na podporu přímých zahraničních investic a soukromých investic v Egyptě. Vyhlášky obsahují návrhy legislativních změn, které budou brzy předloženy parlamentu k hlasování.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Egypt. 
Zdroj: Al Ahram Online

• Teritorium: Afrika | Egypt | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice | Ostatní

Doporučujeme