Egyptská ekomika v přístích letech

Predikce egyptské ekonomiky

Renomovaná britská instituce Economist Intelligence Unit vypracovala k 31. červenci 2019 ekonomický výhled Egypta na dalších několik let. Podle této zprávy ekonomické reformy, které byly přijaty dle dispozic Mezinárodního měnového fondu, zajistily jistý pokrok ve fiskální konsolidaci státu. Avšak strukturální reformy, díky pomalosti vládního systému, se zatím projevují jen pozvolna. Neočekává se, že by bylo nutné požadovat od MMF další masivní půjčky. Vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti dosahuje stabilně 9 procent a růst HDP je kolem 5 procent, umožňuje to vládě soustředit se na zdravotní péči a školství, tedy sektory, které byly dlouhodobě podfinancované. Zlepšuje se i fiskální deficit státu ve vztahu k HDP, který je predikován na 6 procent v letech 2022-23, což je výsledkem většího výběru daně z přidaného hodnoty a pomalého upouštění od dotační politiky vlády. Dochází rovněž k vyrovnávání běžného účtu, díky snižování dovozu ropy a ropných produktů na jedné straně a celkovému zvyšování egyptského exportu na straně druhé. Velmi pozitivním trendem je potom dlouhodobé posilování domácí egyptské libry k americkému dolaru i Euru.

Zdroj: Economist Intelligence Unit
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Káhiře.

Pravidelné novinky e-mailem