Egyptský prezident Sisi vyzval k účinnému využívání vodních zdrojů po celé zemi

Egyptský prezident El-Sísí byl informován o společném úsilí ministerstev o sběr a distribuci dešťové vody na Sinajském poloostrově, podél severního pobřeží Egypta, pobřeží Rudého moře a v dalších oblastech.

Další iniciativou jsou sanace a opravy starých studní, aby se vrátily do funkčního stavu a zlepšila se jejich účinnost. Ministr vodních zdrojů a zavlažování Mohamed Abdel Aati zhodnotil pokrok v hydrologických a inženýrských studiích ministerstva potřebných pro výstavbu přehrad a hrází pro lepší ochranu dešťové vody. Setkání k tématu vodního hospodářství se konalo 18. září 2021 a dotklo se úsilí státu o přijetí moderních zavlažovacích systémů a také národního projektu osiva, jehož cílem bylo zvýšit dostupnost vysoce kvalitních semen odolných proti škůdcům.


Zdroj: Al Ahram Online
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Egypt.
• Teritorium: Afrika | Egypt | Zahraničí