Ekonomická predikce pro Brazílii byla opět mírně vylepšena

V Brazílii byla publikována čtvrtletní zpráva Centrální banky (CB) o inflaci, jejíž součástí je také odhad HDP nebo vývoj platební bilance.

CB zveřejňuje tuto zprávu vždy v posledním měsíci kvartálu, tedy v březnu, červnu, září a prosinci. V aktuálním vydání CB poupravila výhled ekonomiky pro roky 2020 a 2021. V červnovém vydání byl odhadovaný propad 6,7 % pro tento rok a zotavení pro rok následující v podobě růstu 3,5 %. Zářiové vydání poupravilo propad na úroveň 5 % a růst v následujícím roce je nyní odhadována na 3,9 %.

Zmírnění propadu pro tento rok mají na svědomí hlavně sektory zemědělství, kde z předchozího ročního odhadovaného růstu 1,2 % byl výhled poupraven na 1,3 %, a průmyslu, kde z propadu ve výši 8,5 % je nyní očekáván pokles o 4,7 %. Propad sektoru služeb byl v aktuální projekci takřka zachován na úrovni 5,3 %, oproti červnovému 5,2 %.

Zotavení ekonomiky analytici vidí optimističtěji, neboť vývoj ve třetím čtvrtletí překonal očekávání. Z výše zmiňovaných sektorů hlavně průmyslová produkce vykazuje rychlejší návrat na úroveň před nástupem pandemie.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Sao Paulo
Zdroj: valor.globo.com
• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Brazílie