Ekonomicko-technologické rozvojové zóny v Číně otevřené zahraničním investicím

Rozvojové ekonomické zóny v Číně jako příležitost pro české firmy.

Čína disponuje páteřním systémem 219 národních ekonomických rozvojových zón rozmístěných po celé zemi. Nad rámec národních ekonomických rozvojových zón existuje dále ještě síť provinčních rozvojových zón. Dohromady všechny tyto zóny představují významnou část domácí čínské výrobní, zpracovatelské i inovativní ekonomiky. Jejich velkou výhodou obvykle je vynikající napojení na domácí či exportní dopravní infrastrukturu. V souvislosti s rostoucím zájmem zahraničních investorů o Čínu v roce 2020 dochází i k dalšími otevírání bran těchto ekonomických rozvojových zón zahraničním investorům.

Výhodou investování v těchto zónách je integrovaný evaluační a vstupní proces. To v praxi znamená, že investor podá přihlášku přímo rozvojové zóně. V případě schválení projektu dojde k významnému urychlení další úkonů, jako je např. zakládání firmy, získávání provozních a jiných oprávnění apod. Další výhodou je spojené vyúčtování nájmů prostor, nákladů na energie a dalších nákladů. Ekonomické rozvojové zóny poskytují investorům přípravu hal tzv. na míru, tedy dle jejich požadavků. Všechny tyto výhody znamenají urychlení celého procesu přípravy a plánování projektu, což přináší významné finanční úspory.

Konkrétní investiční projekty českých firem v čínských ekonomických rozvojových zónách již existují, nově dojde k nejbližší budoucnosti k otevření česko-čínského společného strojírenského podniku v rozvojové ekonomické zóně města Rizhao v provincii Shandong (severní Čína). Pro české podniky čelící při investicích v zahraničí významným finančním omezením mohou být tyto zóny atraktivním řešením, umožňujícím rychlé zahájení výroby.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Peking.

Pravidelné novinky e-mailem