Ekonomický tým Černé Hory vytvořil balíček opatření na podporu hospodářství, zaměstnanců a sociálně slabých občanů

Premiér Černé Hory Duško Markovič uvedl, že o balíčku záchranných opatření bude zahájen dialog s partnery, zástupci parlamentních klubů v parlamentu a ekonomickými odborníky a analytiky.

V souladu s odstraněním důsledků pandemie covid-19 jsou navrhovaná opatření předložená předsedou černohorské vlády:

  • Vláda bude účtovat Investičnímu a rozvojovému fondu návrh nových úvěrových linek způsobem, který doplňuje tato vládní opatření;
  • Všechny energetické subjekty budou osvobodit od placení pevné části vyúčtování za elektřinu za měsíce duben, květen a červen společností v činnostech, jejichž práce je zakázána nařízením Ministerstva zdravotnictví;
  • Každá požadovaná vrácení DPH bude realizována nejpozději do 45 dnů a celní správa prodlouží limit vystavení celní záruky pro odloženou platbu celního dluhu z 30 na 60 dnů na měsíce duben a květen pro hospodářské subjekty v činnostech zakázaných příkazem Ministerstva zdraví v boji proti epidemii.

Balíček opatření zahrnuje také podporu zemědělství a rybolovu, s cílem usnadnit zemědělskou práci v jistém časovém rámci. Existují předpoklady, že odvětví zemědělství výrazně přispěje k oživení hospodářské činnosti, a proto se závazek vlády podporovat zemědělství kromě velkorysého Agrobudgetu prostřednictvím:

  • Jednorázové pomocí komerčním rybářům;
  • Placení příspěvků pojištěným osobám na základě zemědělství;
  • ednorázové podpoře pro příjemce dávek;
  • Podpoře nákupu místních produktů;
  • Podpoře platby produktů tuzemským výrobcům do 15 dnů;
  • Dostupných půjček na nákup pracovního kapitálu a výplaty úroků příjemcům těchto půjček v období odkladu;
  • Předplacení 80 % individuálního pojistného.

Dodatečná podpora zemědělství bude také znamenat pokračování politiky vyváženého regionálního rozvoje se zvláštním zaměřením na sever Černé Hory.

Zdroj: Vláda Černé Hory
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Podgorici.

Pravidelné novinky e-mailem