Ekonomika Spojeného království by mohla získat mnohamiliardový impuls díky nízkouhlíkové dopravě

Dekarbonizace dopravy by mohla britské ekonomice přinést mnohamiliardový impuls. Pokud budou zahrnuty všechny formy dopravy, od námořní přes pozemní až po leteckou.

Vyplývá to z průzkumu Asociace pro obnovitelné zdroje energie a čisté technologie (REA) a společnosti Hitachi Energy, které prosazují, aby vláda přijala více opatření, která by zajistila materializaci těchto přínosů.

Ilustrační fotografie

Zpráva analyzuje energetické nároky potřebné pro zavedení nízkoemisní dopravy, přičemž jako případovou studii používá Southampton vzhledem k rozmanitosti námořní, pozemní a letecké dopravy, která je v tomto pobřežním městě k dispozici.

Výkonná ředitelka REA Nina Skorupska vysvětluje: „Zpráva jasně ukazuje, že pokud se podaří dosáhnout dekarbonizace ve všech těchto druzích dopravy, může to místním ekonomikám přinést mnohamiliardové přínosy. Tento potenciál však bude využit pouze tehdy, pokud vláda poskytne místním oblastem konzistentní rámec, pokyny a zdroje, aby mohly vypracovat plány dekarbonizace dopravy.“

Stavebnictví zažívá v Británii po pandemii boom. V čem jsou šance pro české firmy?

„Přechod na nízkoemisní dopravní systém musí v Southamptonu a dalších přístavních městech proběhnout prostřednictvím integrovaného a koordinovaného přístupu, který zohlední potřeby všech druhů dopravy i potřebné nízkouhlíkové zdroje energie,“ dodává Ian Funnell ze společnosti Hitachi Energy.

Velká Británie se dlouhodobě jeví jako země s velkým potenciálem pro dekarbonizaci svého dopravního sektoru a je tedy nadějným trhem pro exportní ekonomiky, včetně české, které jsou schopny dodávat potřebné technologie a komponenty. Jednou z možností prezentace nebo alespoň návštěvy může být specializovaná konference a veletrh CENEX-LCV Event. Londýnská kancelář CzechTrade je připravena českým zájemcům v tomto směru poskytnout podporu.

Zdroj: Energy Live News
Zpracoval tým pracovníku zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené království.

• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Energetika
• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí