Ekvádorská letiště se opět začínají uvádět do chodu

Od počátku roku 2019 ekvádorská vláda usiluje o to, aby místní letiště představovala atraktivní cílovou destinaci pro více vnitrostátních i mezinárodních leteckých společností, než tomu bylo doposud.

Záměrem pobídkového plánu, který bude probíhat po dobu následujících tří let, je oživení 14 státních terminálů. Za tuto dobu by měly být aerolinky schopné zavést a stabilizovat chod nové letové trasy.

Předchozí vláda vyčlenila více než 170 milionů USD na výstavbu čtyř letištních terminálů. Z těchto prostředků bylo ovšem pouze rozšířeno 14 státních letišť, nabídka letů zůstala stále stejně omezená a ziskovost velmi nízká či nulová.

V současné době se projekt začíná rozbíhat. Odhalení nedostatků a úpravy plánu by měly proběhnout již za chodu projektu.

Vypracoval tým zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Limě
Zdroj: https://www.expreso.ec/economia/aeropuertos-debil-despegue-reactivacion-incentivos-economia-AH2669570

Pravidelné novinky e-mailem