Elektrifikace indických železnic pokračuje dopředu rychlým tempem

Indické železnice plánují dokončit elektrifikaci celé širokorozchodné sítě do roku 2023. Země se chce tímto krokem zbavit závislosti na dovážených fosilních palivech.

Elektrifikaci indických železnic byla v rámci cíle přeměnit Indii na zelený národ přikládána v posledních letech vysoká priorita. Do konce listopadu 2020 bylo elektrifikováno 66 % délky trati a železnice si kladou za cíl dokončit elektrifikaci celé své širokorozchodné sítě železnic do roku 2023.

Rychlost elektrifikace se výrazně zvýšila z 1,176 km elektrifikovaných v letech 2014–15 na 5,276 km elektrifikovaných v letech 2018–19 a 4378 km elektrifikovaných v letech 2019–20, a to i navzdory nižšímu počtu km v roce 2020, což bylo způsobeno pandemií covid-19.

Po dokončení elektrifikace železniční sítě dosáhnou indické železnice jedinečného postavení mezi hlavními železnicemi na světě tím, že budou provozovat vlaky poháněné čistě domácí energií bez závislosti na dovážených fosilních palivech. Po 100% elektrifikaci by odhadovaná úspora za palivo/energie měla činit přibližně 42 mld. Kč za rok.

Indické železnice si také stanovily přísný cíl být do roku 2030 nulovým emitorem uhlíku. To zahrnuje ambiciózní cíl úplné elektrifikace sítě indických železnic do roku 2023 a stejně ambiciózní cíl týkající se výroby obnovitelné energie s využitím zdrojů železnic. Toho chce společnost dosáhnout pomocí ambiciózního programu, jehož cílem je do roku 2030 generovat 20 GW solární energie na volných pozemcích železnic.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Indie  se sídlem v Mumbaí. 
Zdroj: Ministry of Railways, India
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika
• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí