Většina podnikatelů podává daňové přiznání elektronicky, čas mají do května

Další termín pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů se blíží. OSVČ, které neodevzdávaly přiznání v papírové podobě do 3.4. a přiznávají daně elektronicky, mají čas do 2. května.

Posledním klíčovým datem je pondělí 3. července. Má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává daňový poradce, prodlužuje se mu každoročně lhůta do prvního červencového dne. V případě, že připadá na víkend, posouvá se termín na první pracovní den v měsíci.

Ilustrační fotografie

Vzhledem k povinnému zavádění datových schránek (postupně od 1. ledna do 31. března 2023) již musí drtivá většina fyzických osob podnikatelů podávat daňové přiznání elektronickou formou.

„Pokud OSVČ chtějí podat daňové přiznání (DAP) dříve, než budou mít aktivní datovou schránku, mohou letos naposledy odeslat růžový papírový formulář poštou nebo ho odevzdat na finanční úřad osobně, aniž by jim za to hrozila nějaká sankce,“ připomíná daňový poradce Michal Dvořáček.

Podrobnosti najdete v článku Máte už aktivovanou datovou schránku? Přiznání můžete podat jen elektronicky na BusinessInfo.cz.

Pro úplnost dodáváme, že od loňského roku využívají statisíce živnostníků s nižšími příjmy výhod takzvané paušální daně. V takovém případě nemusejí podávat DAP ani přehledy o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám či sociálce.

Změny pro uživatele datových schránek

Majitelé datových schránek museli do roku 2020 přiznávat daň výhradně elektronicky jejich prostřednictvím, jinak jim hrozila pokuta ve výši 2000 korun. Od té doby musejí přes datovku vyřizovat přiznání jen subjekty, které ji mají zřízenou ze zákona. Typicky se jedná o firmy.

Od letošního roku jsou sice datové schránky povinné i pro podnikající fyzické osoby, daňové přiznání přes ně ale podávat nemusíte. Přesto máte jako OSVČ s aktivní datovkou povinnost elektronického podání. V případě nesplnění povinnosti dostanete od správce daně varování a následně pokutu. Ta se nicméně snížila na 1000 korun.

Kdo musí přiznávat daň z příjmů?

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DAP) jste povinni podat v případě, že vaše roční příjmy přesáhly 15 tisíc korun. Pokud měl podnikatel v daném roce příjmy i ze zaměstnání, příjmový limit se mu snižuje na šest tisíc korun.

Hranice se sice od roku 2023 zvyšuje z 15 na 50 tisíc korun, pro letos podávané přiznání (za zdaňovací období roku 2022) se však stále počítá nižší limit.

A nejde přitom jen o výdělky z podnikání. Patří sem i příjmy z pronájmu, kapitálového majetku, výher, prodeje nemovitosti či ze zaměstnání, pokud ho máte k vašemu podnikání jako činnost vedlejší.

Vyplněné tiskopisy a zaplacenou daň musejí mít berní úředníci k dispozici do pondělí 3. dubna (pokud není víkend, jde tradičně o první dubnový den). Posíláte-li jej poštou, doporučujeme učinit tak několik dní předem a současně s tím uhradit vyměřenou daň.

Pokud jde o daň z příjmu právnických osob, podává se DAP ve stejných termínech.

Týdenní zpoždění berňák toleruje

Pokud se s přiznáním poplatník opozdí pouze o pět pracovních dnů, žádné sankce mu nehrozí. V kalendáři si tedy může podtrhnout data 10. dubna, 9. května respektive 10. července. V případě delšího zdržení už se ale pokutě nevyhnete.

Odevzdáte-li přiznání pozdě, sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty). Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud DAP nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu berňáku, pokuta dosáhne minimálně 500 korun.

Zhruba stejný postih vás čeká, když nezaplatíte včas daň. Od zmíněných dat opozdilcům naskakuje úrok z prodlení, a to o několik desetin promile každých dalších 24 hodin.

Jeho aktuální výše je 21 procent z výše daně za rok. Penále je tvořeno aktuálně platnou repo sazbou ČNB (7 procent), jíž banka loni několikrát zvýšila kvůli účinnějšímu boji s inflací, tradičně navýšenou o čtrnáct procentních bodů.

Na portálu BusinessInfo.cz najdete čísla bankovních účtů jednotlivých fin. úřadů pro platbu daně z příjmů. Připomínáme, že variabilním symbolem je vaše daňové identifikační číslo, případně rodné číslo.

Slevy a zvýhodnění

OSVČ mohou při vyplňování daňového přiznání u daně z příjmu fyzických osob využít celou řadu slev. Většinu zvýhodnění je možné uplatňovat měsíčně, slevy na manžela či manželku při ročním zúčtování. V roce 2023 se opět zvyšuje také základní sleva na poplatníka (ročně z 27 840 na 30 840 korun).

Loni se zvedly také slevy na dvě a více dětí (v případě jednoho potomka zůstává sleva stejná) a úpravy se letos dotkly i daňového bonusu.

Nabízíme přehled slev na daních. Zvyšuje se i základní sleva na poplatníka

Specifickou výhodou je možné využití takzvaného „institutu spolupracující osoby v rámci optimalizace daňové povinnosti“. Platí zejména pro ty, kteří mají vyšší příjmy, a tedy vyšší daňový základ.

Institut spočívá v „přerozdělení příjmů na spolupracující osobu“, kterou může být manžel, člověk žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti nebo člen rodiny, který se účastní na provozu rodinného podniku.

V případě spolupracujícího manžela/manželky je možné rozdělit příjmy do 50 procent, nejvýše však 540 000 korun za rok. U ostatních spolupracujících osob je možné rozdělit v úhrnu maximálně 30 % příjmů, nejvíc ale 180 000 korun. Podnikatel si tak může snížit vlastní daňový základ. Příjmy a výdaje spolupracujících osob upravuje paragraf 13 zákona o daních z příjmů.

Daňové přiznání s poradcem?

Podnikatelé, kterým vyplňuje přiznání k dani z příjmů daňový poradce, mají čas do 3. července 2023. V týž den musí mít finanční úřad na účtu zaplacenou daň. Do konce března už ale nemusí, tak jako dříve, doručovat na finanční úřad plnou moc.

Co by si měli podnikatelé pohlídat a jak postupovat, pokud se poradce dopustí chyby

Podle nedávného průzkumu NMS Market Research pro Raiffeisenbank si na přípravu přiznání najímalo do zavedení paušální daně daňového poradce asi třicet procent tuzemských drobných podnikatelů. V roce 2017 využily v Česku posunutý termín zhruba dvě pětiny firem a patnáct procent fyzických osob. V roce 2020 již šlo o téměř třetinu subjektů.

„Zvlášť u fyzických osob zájem o služby daňových poradců v uplynulých letech stoupal. Od roku 2013 do roku 2020 narostl více než trojnásobně,“ popisuje daňová poradkyně TaxVision Blanka Štarmanová.

Předloni nicméně zájemců opět ubylo díky zmiňovanému zavedení paušální daně. Tu aktuálně využívá asi 100 tisíc živnostníků (ve výsledku to znamená, že daňové přiznání vyplňovat a posílat berňáku nemusíte).

Lidé se mohou dočkat nejen rad, jak uplatnit všechny slevy a odpočty, ale daňový expert především minimalizuje riziko omylů. Pokud přece jen udělá chybu, je za ni odpovědný poplatník, nicméně může na svém poradci vymáhat náhradu škody.

„Daňoví poradci musejí být ze zákona na riziko způsobení škody pojištěni. Pokud dojde k pochybení, je poradce povinen spolupracovat při zjednání nápravy, a pokud sankce vznikla jeho zaviněním, tak ji nakonec uhradit,“ doplňuje Blanka Štarmanová.

Jakub Procházka

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme