Emirát Dubaj dále podporuje svou ekonomiku

Dubaj přichází již z třetím balíčkem pomoci v koronavirové ekonomické krizi. Hodnota tohoto balíčku je 408 mil. USD.

Dubaj se snaží podpořit lokální společnosti a ekonomiku v boji proti následkům nepříznivé ekonomické situace vyvolané pandemií nemoci covid-19. Spolu s tímto třetím balíčkem se celková suma pomoci, kterou dubajská vláda poskytuje, aktuálně blíží 2 mld. USD.

Je třeba upozornit, že se jedná o stimuly, které vyčlenila pouze vláda jednoho ze sedmi emirátů. Smyslem je urychlit platby poplatků v dodavatelském řetězci a vrácení všech finančních záruk souvisejících s příslušnými obchodními licencemi.

Tyto benefity cílí zejména na dubajský stavební segment. Bude zaveden nový kontrolní systém, který bude garantovat veškerá práva v dodavatelsko odběratelském řetězci. Dle sdělení dubajské vlády je ekonomika emirátu silná, se stabilním financováním a odolností vůči krizi. Vláda se staví za privátní sektor a je připravena v maximální míře býti nápomocna při překonávání této složité situace s globálním dopadem.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Source: https://www.constructionweekonline.com

Pravidelné novinky e-mailem