Emiráty očekávají v roce 2021 růst HDP o 3,6 %

V tzv. non-oil sektoru centrální banka SAE očekává do konce roku 2021 růst HDP o 3,6 %. V letošním roce je odhadován pokles ekonomiky o 6,6 %.

SAE po roce, kdy je od března ekonomika výrazně postižená pandemií koronaviru a souvisejícími problémy vyvolanými nízkou cenou ropy, očekávají v příštím roce růst HDP. Letos úřady poskytly podpůrné ekonomické balíčky pro překonání nepříznivé situace v celkové hodnotě dosahující takřka 110 mld. USD. Tyto balíčky směřovaly na pomoc průřezově všemi sektory. Smyslem bylo podpořit podnikatelské subjekty, ulevit jim od nejrůznějších povinností spojených s placením úvěrů, poplatků a dalších povinných plateb.

Centrální banka SAE prodlužuje nejvýznamnější program podpory pro podnikatelské subjekty do konce června 2021. Společnosti se tak mohou v této nelehké době spolehnout na podporu státu a bankovního systému. Odklady splácení úvěrů, výhodné bankovní půjčky, nízké úrokové sazby, to jsou jen některé formy pomoci. Od ledna 2021 pak banky a finanční instituce budou moci benefitovat nulovými náklady souvisejícími s novými půjčkami nejpostiženějším podnikatelským sektorů za dozoru centrální banky.

Dále je věnována velká pozornost zahraničním investicím, o které SAE nadále velmi usilují a snaží se tak zatraktivnit prostředí pro potenciálně nové investory, viz např. nově zaváděný systém 100% vlastnictví lokálních firem zahraničním investorem (a to i na Main Land s určitými omezeními, mimo zóny volného obchodu). To bylo dříve nemyslitelné.

I pro rok 2021 je naše zahraniční kancelář CzechTrade SAE v Dubaji připravena poskytovat českým společnostem své služby.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade SAE. 
Zdroj: https://gulfbusiness.com
• Témata: Zahraniční obchod