Emiráty zveřejnily výsledky zahraničního obchodu v prvním kvartále roku 2020

Zahraniční obchod Spojených arabských emirátů očištěný o export ropy a jejich derivátů dosáhl 183 mld. USD. Nejvýznamnějším obchodním partnerem byla Čína.

V prvním kvartále roku 2020 vykázal zahraniční obchod SAE hodnotu 183 mld. USD. Mezi pěti nejvýznamnějšími obchodními partnery se umístily státy v tomto pořadí: Čína, Saúdská Arábie, Indie, USA a Švýcarsko. Tato hodnota představuje 41 % celkového obchodu SAE v roce 2019, jak zmiňuje federální úřad pro konkurenceschopnost a statistiku. Import činil 105 mld. USD, export činil 33 mld. USD a re-export pak 45 mld. USD.

Nejvýznamnějším obchodním partnerem pro SAE v tzv. Non Oil obchodu byla po první půlrok 2020 Čína. Obchod byl v hodnotě 23 mld. USD. Druhá byla Saúdská Arábie s hodnotou 13 mld. USD. Prvních pět zemí se na celkovém objemu obchodu podílelo z 37 %.

Z celkového objemu obchodovaných komodit se na prvním příčce umístilo zlato s hodnotou 29 mld. USD a představovalo tak 15,7 % z celkového objemu. Obchodu dominovaly emiráty Dubaj a Abú Dhabí. Tzv. Non Oil obchod realizovaný přes emirát Abú Dhabí od ledna do května 2020 představoval hodnotu 22,3 mld. USD, obchod realizovaný přes emirát Dubaj pak 154 mld. USD.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené arabské emiráty.
Zdroj: https://gulfbusiness.com
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Spojené arabské emiráty