Energetická politika Japonska by měla více sázet na biomasu

Při navýšení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie je zvažováno zřízení lesů určených čistě k těžbě biomasy.

Japonská vláda chce do března 2031 navýšit podíl energie vyrobené z obnovitelných zdrojů z nynějších 17 % na 22–24 % a právě biomasa je dle expertů jednou z možností, jak tohoto cíle dosáhnout. V současnosti je v Japonsku používána pouze biomasa vzniknuvší z prořezávek porostů a z odřezků, přeměna stávajících lesů či zalesňování nových ploch na oblasti určených výhradně k těžbě paliva na výrobu energie by pak mohla napomoci i vyšší energetické soběstačnosti země (ta se v roce 2017 pohybovala okolo 10 %).

Vetší důraz na biomasu dále souzní s plněním Pařížské dohody, jejímž podepsáním se Japonsko zavázalo ke snížení objemu vyprodukovaných skleníkových plynů. Vedle nižší závislosti na fosilních palivech by totiž díky zalesňování nových ploch rychle rostoucími dřevinami mělo být zachyceno více CO2.

Zdroj: Japan Times
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/CzechInvest v Tokiu
• Oblasti podnikání: Energetika | Zemědělství a lesnictví
• Teritorium: Japonsko