Energetický mix v Turecku doznává změn

Dříve dominantní uhlí jako zdroj elektrické energie postupně ztrácí. Na energetickém mixu se v loňském roce podílelo z 32 %.

V Turecku se uhlí jako zdroj elektrické energie dlouhodobě podílí největší měrou. V roce 2018 se jednalo o podíl vyjádření 38 %. Nicméně důraz na obnovitelné zdroje energie, udržitelný rozvoj, přistoupení k mezinárodním dohodám o snižování uhlíkové stopy vedou Turecko k zařazování jiných zdrojů stále významněji do energetického mixu.

Ilustrační fotografie

V roce 2021 tak podíl uhlí na generaci elektrické energie klesl již na 32 % a zahraniční specialisté si nejsou jistit, zda se právě v roce 2018 jednalo o vrchol a k této hodnotě se již nevrátí. A to s ohledem na plány turecké vlády na nové zdroje energie využívající uhlí. Turecko ovšem klade důraz na snižování závislosti na dovozech uhlí a lignitu. 

Velice perspektivně se v Turecku jeví jako obnovitelné zdroje energie zejména hydro, solární a větrné zdroje. V minulých letech poměrně výrazněji dominovala energie pocházející z vodních elektráren. V roce 2021 ale došlo k obratu, kdy hydro bylo upozaděno. Elektrickou energii do turecké sítě ve větší míře dodaly zdroje solární, větrné, geotermální a biomasa. Solární a větrné zdroje zaznamenaly rekord s příspěvkem 44,6 TWh, což byl oproti předchozímu roku nárůst o celou čtvrtinu.

Firma Altron dodává na Blízký východ odolné cloudové kontejnery

Významný nárůst v porovnání s předchozím rokem zaznamenal ale plyn, který se jeví také jako perspektivní zdroj. Nárůst dosáhl na 33 % podílu na mixu z 23 % v roce 2020. Fosilní paliva jako zdroj, tak představovaly v roce 2021 vice jak 60 % podílu na energetickém mixu.

Turecko ratifikovalo Pařížskou dohodu se závazkem uhlíkové neutrality do roku 2053. Z Turecké strany ovšem nedošlo k uvedení žádného data, od kdy by měl začít odklon od fosilních paliv, tak i závazek nebudovat nové elektrárny využívající jako zdroj fosilní paliva. Samostatnou kapitolou je pak jádro. V Turecku se staví první jaderná elektrárna, v plánu by měly být tři. První blok by měl být napojen na rozvodnou síť v roce 2023. 

Turecko stále představuje velice zajímavé a pro české exportéry perspektivní teritorium. Zahraniční kancelář CzechTrade Turecko tak i pro letošní rok připravuje pro české společnosti zajímající se o energetický sektor oborově zaměřenou misi do Turecka. Více informací se zájemce dozví v Kalendáři akcí CzechTrade

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko.
Zdroj: https://www.aa.com.tr

• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí