Zdroj: CzechTrade

EU bude financovat Dunav most 3 v Bulharsku

EU je připravena spolufinancovat důležitou dopravní stavbu ve východní části Balkánu.

Evropská komise je připravena vyhodnotit návrhy na spolufinancování plánu a výstavby třetího mostu na řece Dunaj u Ruse a Gyurgheva a druhou fázi projektu na zlepšení plavby na Dunaji. Ukázalo se to během videokonferenčního hovoru mezi komisařkou pro dopravu Adinou Valyanovou a místopředsedou vlády pro hospodářskou politiku a ministrem dopravy a spojů Hristo Alexijevem.

Ilustrační fotografie

Eurokomisař vyzval Bulharsko, aby urychlilo přípravu projektů souvisejících s mostem v Ruse a Gyurghevu tak, aby mohly být předloženy do poloviny ledna 2023 v aktuální výzvě k předkládání návrhů v rámci Nástroje pro propojení Evropy. Bulharské ministerstvo dopravy a komunikací zaslalo rumunské straně návrh dohody o třetím mostě, ke kterému se čeká na vyjádření Rumunska.

Země poskytne připomínky k dohodě o vytvoření společného podniku, který zaručí splavnost a dopravní operace na řece Dunaj. Během rozhovoru byla zdůrazněna potřeba navýšení kapacity infrastruktury v severojižním dopravním směru. Komisař Valyan vysvětlil výhody dvou nových koridorů – Černého moře, Baltského moře a Egejského moře a západního Balkánu.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Rumunsko je rovněž vyzváno, aby se zapojilo do projektu železničního koridoru Soluň – Kavala – Burgas – Varna – Ruse. Adina Valyan vyzvala všechny zainteresované partnery, aby pokračovali v těchto diskusích na techničtější úrovni, aby byla zajištěna soudržnost s normami, metodikou a časovými harmonogramy stanovenými v požadavcích TEN-T.

Hristo Alexiev a Adina Valyan také diskutovali o dopravních koridorech pro solidaritu s Ukrajinou a také o roli Bulharska v přepravě zboží. V této souvislosti byla diskutována i otázka zařazení koridoru 8 do působnosti směru západní Balkán.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře Bulharsko.
Zdroj: www.economy.bg

• Teritorium: Bulharsko | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme