Zdroj: CzechTrade

Evropská banka pro obnovu a rozvoj bude financovat reformu energetického sektoru v Srbsku

EBRD schválila balíček finanční pomoci ve výši 300 milionů eur. Finančně podpoří reformu srbského energetického sektoru a likvidnost státního energetického podniku Elektroprivreda Srbije (EPS).

Srbský ministr financí Siniša Mali a ředitel EBRD pro region západního Balkánu Matteo Colangeli svými podpisy stvrdili smlouvy o finanční půjčce, která je garantována srbským státem. Tento finanční balíček je druhý největší za dobu, po kterou Srbsko s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj spolupracuje. EBRD do Srbska doposud investovala přes 7,9 miliardy eur. 

Ilustrační fotografie

Ministerstvo financí Srbska uvedlo, že půjčka výrazně pomůže v realizaci vládní strategie dekarbonizace energetického sektoru a postupného snižování závislosti na uhlí až na nulu v roce 2050. Dále finanční prostředky podpoří rozvoj regulačního rámce potřebného pro aukce licencí obnovitelných zdrojů. Samotný mechanismus organizování aukcí je připravený ještě od minulého roku a během měsíce dubna má proběhnout veřejná dražba licencí na projekt větrných elektráren s instalovaným výkonem 400 MW. 

Srbsku schválila půjčku i Světová banka, a to ve výši 219 milionů euro. Z této částky má 149,9 milionu jít na posílení veřejného sektoru při prosazování zelenějšího a více udržitelného hospodářského růstu. Do procesu se počítají i reformy právního a finančního systému, které mají být do budoucna více soustředěné na zelenou agendu. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko.
Zdroj: balkangreenenergynews.com

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Investice | Ostatní

Doporučujeme