Zdroj: CzechTrade

Evropská banka pro obnovu a rozvoj podpořila Gruzii už skoro 5 miliardami eur

Prezidentka Evropské banky pro obnovu a rozvoj Odile Renaud-Basso během své zářijové cesty do Gruzii přislíbila zemi další finanční podporu.

Doposud poskytnuté prostředky byly použity v 270 projektech převážně na podporu soukromého sektoru.

Ilustrační fotografie

„Banka bude i nadále podporovat soukromý sektor Gruzie, aby mohl lépe těžit z dohody o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu s Evropskou unií. V tomto ohledu bude banka i nadále využívat již osvědčené nástroje, které pomohou gruzínským výrobcům vyvézt produkci vyrobenou v zemi na trh EU a prosadit se na trhu,“ uvedl po jednání s prezidentkou EBRD ministr hospodářství Gruzie.

Prezidentka EBRD rovněž vyjádřila podporu dalšímu rozvoji velkých, středních a malých energetických projektů v Gruzii a uvedla, že banka má také zájem na rozvoji gruzínské dopravní infrastruktury. 

Odile Renaud-Basso rovněž přislíbila gruzínské vládě podporu infrastruktury a posílení vnitroregionálních spojení.

Zpracoval: kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Gruzie.
Zdroj: NewsGeorgia.ge

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Investice
• Teritorium: Asie | Gruzie | Zahraničí