Evropská komise kývla na podporu bulharského hospodářství

Změna bulharského operačního programu Inovace a konkurenceschopnost umožní alokovat finance na pomoc bulharské ekonomice vyrovnat se s nepříznivými dopady koronavirové krize.

Finanční podpora ve výši 511 milionů eur zahrnuje bezodplatné kapitálové granty pro mikropodniky a malé a střední podniky, kapitálové investice a záruky za půjčky.

Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira uvedla: „Bulharsko bylo jedním z prvních členských států, které využily investiční iniciativu v reakci na pandemii koronavirů. Tato opatření mají krátkodobý cíl pomoci při krizích, ale Bulharsko bude i nadále těžit z dalších opatření EU na podporu hospodářského zotavení z krize.“

Změna programu je možná díky výjimečné flexibilitě poskytované v rámci investiční iniciativy Coronavirus Response (CRII) a Coronavirus Plus Investment Initiative (CRII +), která umožňuje členským státům využívat financování politiky soudržnosti na podporu odvětví nejvíce vystavených pandemii, zdravotnictví, malé a střední podniky a trhy práce.

Zdroj: https://www.novinite.com
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Bulharsko.




• Témata: Inovace a startupy
• Teritorium: Bulharsko | Evropa | Zahraničí