Evropská komise schvaluje bulharský systém podpory MSP ve výši 150 milionů EUR

Program ve výši 150 milionů EUR (přibližně 294 milionů BGN) na podporu malých a středních podniků pomůže oživit podnikatelský sektor v době epidemie koronaviru.

Tento režim byl schválen na základě dočasného rámce pro státní podpory přijatého Komisí dne 19. března 2020, ve znění změn ze dne 3. dubna 2020.
Výkonný viceprezident Margrethe Vestager, odpovědný za politiku hospodářské soutěže, uvedl: „Tento systém 150 milionů EUR umožní Bulharsku podporovat malé a střední podniky formou investic do vlastního kapitálu až do výše 800 000 EUR na společnost. To pomůže podnikům splnit jejich potřeby likvidity v těchto těžkých dobách. V úzké spolupráci s členskými státy najdeme proveditelná řešení pro řešení ekonomických dopadů ohniska v souladu s pravidly EU.“
Bulharsko oznámilo Komisi v rámci dočasného rámce režim státní podpory s odhadovaným rozpočtem 150 milionů EUR (přibližně 294 milionů BGN) na podporu společností postižených koronavirem.
V rámci tohoto režimu bude mít veřejná podpora podobu kapitálových a kvazivlastních investic.
Cílem tohoto režimu, který bude otevřen pro malé a střední podniky působící ve všech odvětvích, s určitými výjimkami stanovenými Bulharskem, je zaměřit se na zajištění přístupu k likviditě u společností, které jsou nejvíce zasaženy ekonomickým dopadem ohniska koronaviry, čímž jim pomáhají pokračovat v jejich činnosti, zahájit investice a udržet zaměstnanost.
Komise zjistila, že bulharský režim je v souladu s podmínkami stanovenými v dočasném rámci, uvedla Evropská komise v tiskové zprávě.

Zdroj: 25.04.2020 https://www.novinite.com/
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Sofii

Pravidelné novinky e-mailem