Evropská unie investuje do projektů přístupu k pitné vodě v Nikaragui

Evropská unie finančně podpoří více než 173 miliony dolarů projekty přístupu k pitné vodě a zavedení kanalizace v Nikaragui.

Tyto projekty se budou realizovat v karibském pobřeží v oblasti Sonis-Somoto, která leží v horním povodí řeky Río Coco na nikaragujsko-honduraské hranici. V současné době se na projektech usilovně pracuje v 8 obcích horního povodí řeky Río Coco a po jejich dokončení by projekty měly mít pozitivní dopad na více než 385 tisíc Nikaragujců.

Evropská spolupráce na projektech v této oblasti představuje více než 133,6 milionu eur (což je přibližně 173 milionů USD).

Nikaragua je hned po Haiti druhou nejchudší zemí na západní polokouli a podle oficiálních dat UNICEF z roku 2019, má pouze 52 % nikaragujské populace přístup k pitné vodě (sčítající městské i venkovské obyvatelstvo). Nicméně až 35 % populace žijící na venkově, k ní přístup nemá. Přístup k pitné vodě a hygienickým zařízením je zásadní pro regionální rozvoj a podporu zdraví obyvatel Nikaraguy a představuje jednu z klíčových cílů spolupráce Evropské unie v Nikaragui.

Podle velvyslance EU v Nikaragui, Pelayo Castro Zuzuárregui, se tyto projekty aktuálně stávají ještě relevantnějšími, protože mají přímý dopad na šíření pandemie covid-19 a dalších nemocí. Projekty by tak pomohly zamezit šíření nákazy a zlepšit zdravotní úroveň v oblasti. Měly by také být prevencí proti povodním, což je velmi závažný problém, který v současné době postihuje populaci karibského pobřeží. Obdobně realizace projektů přispěje ke zlepšení propojovací a distribuční sítě vodohospodářské služby v oblasti Altamira-Managua.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko. 
Zdroj: El Economista
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí
• Teritorium: Amerika | Nikaragua | Zahraničí