Evropská unie poskytla Bulharsku na likvidaci vyřazených jaderných bloků dalších 63 milionů eur

EU vychází vstříc bulharskému provozovateli jaderné elektrárny Kozloduj.

Evropská unie poskytla Bulharsku dalších 63 milionů eur ve formě grantů na vyřazení čtyř nefunkčních bloků jaderné elektrárny Kozloduj z provozu. Pro BNR to uvedl Sergey Tsochev, člen správní rady státní společnosti Radioactive Waste. Doposud bylo na jejich vyřazení z provozu v rámci Mezinárodního fondu Kozloduj vynaloženo 433 mil. eur a bulharské spolufinancování 290 mil. eur.

„Vyřazení z provozu do roku 2030 se odhaduje na částku 1,35 miliardy eur. Tento odhad se každých 5 let reviduje. Poslední přecenění zjistilo schodek ve výši 91 milionů eur, což bylo do značné míry kompenzováno dotací získanou na konci ledna,“ dodává Tsochev.

Koncem ledna tohoto roku bylo přijato nařízení Rady EU, které poskytlo Bulharsku do roku 2027 dalších 63 milionů eur. Do konce loňského roku bylo ve dvou fondech na vyřazování z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem shromážděno 1,855 miliardy BGN, včetně peněz, které budou potřebné pro bloky 5 a 6, až nastane čas na jejich uzavření.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Bulharsko. 
Zdroj: https://www.novinite.com
• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Bulharsko