Evropsko-japonské projekty na třetích trzích jsou na vzestupu

Růst množství společných projektů mezi evropskými a japonskými subjekty na třetích trzích ukazuje na pozitivní trend, který bude i do budoucna přinášet nové příležitosti pro oboustranně výhodnou spolupráci mezi českými a japonskými společnostmi.

S ohledem na vysokou míru protekcionismu a neochoty japonských společností narušovat své dlouhodobě budované dodavatelské řetězce na domácím trhu představuje nejen pro české exportéry spoluúčast na projektech v třetích zemích jednu z častých forem spolupráce s japonskými partnery.

Největší zájem z japonské strany je sice především o energetické projekty zaměřené na obnovitelné zdroje v rozvojových zemích (především v Africe), příležitost skýtají ale i další sektory. V posledních letech např. roste poptávka po AI a IoT technologiích, které je možné aplikovat v rámci SmartCity projektů či při modernizaci vládních struktur v zemích jihovýchodní Asie. Japonské společnosti jsou dále otevřené i inovacím v oblasti telekomunikace a dopravy (automobilové a železniční).

Na růst objemu společných projektů pak ukazují data zveřejněná Centrem pro průmyslovou spolupráci mezi EU a Japonskem, dle kterých podíl německých společností se sídlem v Japonsku spolupracujících s japonskými partnery na projektech mimo japonský trh vzrostl mezi lety 2017 až 2019 z 54 na 69 %. Současně pak až 46 % z těchto německých firem generuje z těchto nejaponských projektů minimálně stejný zisk jako ze svých aktivit přímo v Japonsku.

Zdroj: EU-Japan Centre for Industrial Cooperation
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/CzechInvest v Tokiu

Pravidelné novinky e-mailem