Evropský parlament povolil vývoz ukrajinského osiva do EU

Začátkem října schválil Evropský parlament rozhodnutí o uznání ukrajinského systému certifikace osiva za rovnocenný s požadavky EU, což umožní Ukrajině export osiva do zemí EU. Předpokládá se, že rozhodnutí nabude platnosti na konci letošního roku.

Vývoz osiva očividně posílí obchod mezi Ukrajinou a EU. Podle odhadů ukrajinské asociace výrobců osiv dosahuje exportní potenciál osiva 100 mil. USD, přičemž podíl exportu do EU může dosáhnout již v příštím roce 10 %. Pro segment ukrajinské rostlinné výroby poskytne toto rozhodnutí impuls pro výrobu produkce s větší přidanou hodnotou.

Na Ukrajině se nyní vyrábí přibližně 50 tisíc tunt osiva, které je určeno pro vnitřní trh, ale i pro státy SNS. Zároveň ukrajinské zemědělské firmy dovážejí ročně osivo v hodnotě zhruba 150 mil. USD. Výrobou tohoto typu produkce se v současné době zabývá kolem 200 místních podniků.

 Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Ukrajina.
Zdroj: https://superagronom.com/
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví
• Teritorium: Ukrajina