Evropský soud označil obchodní smlouvu mezi EU a Kanadou za legální


  • Země: BE – Belgie, CA – Kanada
  • Datum zveřejnění: 08.06.2019


Brusel vyhrál požehnání evropského nejvyššího soudu pro svou obchodní smlouvu s Kanadou. Tímto bylo umožněno vyjednavačům z EU využití smlouvy jako modelu pro budoucí vyjednávání beze strachu z právních odvetných opatření.
Toto rozhodnutí odstranilo hrozbu, která znesnadňovala pokusy EU o vyjednání přístupu na trhy dalších velkých ekonomik, neboť stvrdila systém „investičních soudů,“ jimiž se Brusel zavázal ochraňovat zahraniční investory bez toho, aby tím současně ohrozil sociální a environmentální standardy Unie.
Tento systém vytvořený EU, který byl začleněn i do obchodní dohody s Kanadou, vznikl v reakci na sílící veřejné pobouření ze způsobu urovnávání neshod, který byl zabudován do starších obchodních smluv. Nevládní organizace a další hlasy argumentovaly, že se starý systém (znám pod zkratkou ISDS) stal nástrojem nadnárodních korporací k porušování místních právních předpisů.
Brusel oznámil, že nový soudnický model je odlišný od ISDS a že přinese transparentnost a demokratickou odpovědnost systému. I tak ale nový model čelil pokračující opozici z řad aktivistů, kteří tvrdili, že podobná ustanovení by neměla mít v obchodních dohodách místo.
Inkorporace pravidel pro ochranu investorů do obchodní smlouvy s Kanadou (známé jako CETA), se stala terčem protestů, které téměř zmařily její podpis v roce 2016.
Tato krize, jež způsobila zpochybnění důvěryhodnosti EU jakožto vyjednavače, vyvrcholila, když belgický region Valonsko hrozil zamezením podpisu smlouvy belgickou federální vládou.
Jako součást kompromisu pro ukončení krize z roku 2016, Belgie požádala Evropský soudní dvůr, aby přezkoumal obchodní smlouvu s Kanadou. Soud byl požádán, aby rozhodl, zdali systém investorských soudů podkopává evropský právní systém. Ve stejnou dobu byla CETA přijata pouze provizorně.
Evropský soudní dvůr minulé úterý prohlásil, že CETA „neovlivňuje negativně autonomii právního řádu EU.“ Systém investičních soudů není schopen ohrozit demokratické rozhodování v oblastech jako „bezpečnost práce, bezpečnost výrobků, ochrana spotřebitele a stejně tak i základní práva,“ řekl Evropský soudní dvůr.
Toto právní vítězství je pro Brusel zásadní. Komise již začlenila model investičních soudů do dalších obchodních smluv, zahrnující např. i smlouvu se Singapurem.
Přední vyjednavač za EU Cecilia Malmstrom tento model také využila jako plán pro snahy zabezpečit širší dohodu na společný mezinárodní systém soudů. Rozhodnutí Evropského soudního dvora tak „nejenom ukazuje, že [tento systém] je právně nezpochybnitelný, ale také posiluje pozici EU jako lídra ve stále probíhajících diskuzích o reformě systému pro řešení multilaterálních investičních neshod,“ nechala se slyšet.
Úterní rozhodnutí je druhým rozsudkem Evropského soudního dvora za poslední dva roky, které ovlivnilo podobu obchodních smluv EU. To první, z roku 2017, rozhodlo, které části obchodních smluv mohou být adoptovány institucemi EU jako je Evropský parlament, a které musí nutně projít národními ratifikačními procesy.
Toto rozhodnutí předurčilo budoucí přístup Komise k legálnímu rozdělování dohod na dvě části, čímž bylo zabráněno možnosti, že by celá dohoda mohla ztroskotat na odmítnutí ratifikace národních, či regionálních parlamentů.
 
Zdroj: Financial Times, 30. duben 2019.
Vypracoval CzechTrade tým Calgary

Souborové přílohy

Pravidelné novinky e-mailem