Extra peníze proti plastům v Maďarsku – začíná sociální konzultace

V polovině listopadu začne konzultace o ochraně životního prostředí v souvislosti s použitím jednorázových plastů. Dle plánů bude dostupný finanční zdroj k vývoji nových technologií.

Právě začíná sociální konzultace o nabídkovém řízení, v rámci kterého bude společnostem k dispozici sedm miliard HUF na výrobu hotových výrobků nahrazujících jednorázové plastové výrobky, upozornilo Ministerstvo pro inovace a technologie.

Mezi důležité závazky v akčním plánu pro ochranu klimatu a přírody patří eliminace plastových výrobků na jedno použití. Zákon přijatý v červenci 2020 opravňuje vládu k zákazu uvádění jednorázových plastových výrobků na trh. Postupné vyřazování znečišťujících produktů začne v létě 2021, takže hráči v tomto odvětví budou mít dostatek času na přípravu na technologickou změnu. Vláda také chce dát podnikům k dispozici zdroje na podporu technologických změn.

V konstrukci předložené k sociální konzultaci se výše podpory pohybuje mezi 20 a 400 miliony HUF. Očekává se, že míra podpory bude 35–50 %, což znamená, že v důsledku této výzvy bude v blízké budoucnosti možné v Maďarsku implementovat více než 15 miliard HUF.

Výhodou podmíněně nevratné podpory je, že společnosti mohou získat 100% podporu ve formě zálohy. Mezi způsobilé činnosti patří pořízení nového zařízení, strojů, vývoj nových technologických systémů a kapacit, získání výrobních licencí a know-how, investice do infrastruktury a nemovitostí, rozvoj informačních technologií, certifikační systémy, zavedení norem a certifikace a také částečné účtování nákladů na přípravu projektu.

Očekává se, že současná výzva ve výši sedmi miliard HUF pro region Střední Maďarsko bude v první polovině roku 2021 doplněna další výzvou ve výši tří miliard HUF, vzhledem k tomu, že existuje mnoho maďarských společností otevřených ekologizaci a zavádění inovativních technologií.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Maďarsko.
Zdroj: https://piacesprofit.hu/gazdasag/pluszpenz-a-muanyag-ellen-indul-a-tarsadalmi-egyeztetes/

Pravidelné novinky e-mailem