Firemní příspěvky z fondu solidarity se ve Francii omezují pouze na nejpostiženější odvětví ekonomiky

Francouzská vláda pozvolna omezuje příspěvky z tzv. fondu solidarity, tedy jeden z nástrojů pomoci firmám překonat krizi způsobenou pandemií Covid 19. Od ledna 21 se tyto příspěvky budou vztahovat pouze na firmy z odvětví, která jsou přímo postižena administrativním uzavřením.

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire oznámil, že fond solidarity, který je jedním z nástrojů podpory firem při krizi způsobené pandemií covid-19, bude na začátku roku 2021 přeorientován výhradně na odvětví, která čelí největším obtížím. Dne 31. prosince 2020 bude tedy firmám i ve všech ostatních odvětvích vyplacena poslední měsíční podpora ve výši 1500 eur. 

Vláda chce tímto naznačit, že bezedná podpora „ať to stojí, co to stojí“ není věčná, a že chce zaměřit své úsilí jen na určitá odvětví (stravování, hotelnictví, cestovní ruch apod.) Je to jeden ze způsobů, jak začít zlehka uzavírat kohoutek státní podpory. Toto rozhodnutí završuje postupnou transformaci solidárního fondu, který byl vytvořen na jaře minulého roku pro malé a střední podniky a osoby samostatně výdělečně činné, a který se v budoucnu bude nově týkat podniků všech velikostí, avšak patřících do odvětví nejvíce zasažených hospodářskou krizí.

Je zřejmé, že od začátku roku 2021 budou mít přístup k pomoci pouze ta odvětví, která jsou stále administrativně uzavřená (restaurace, bary, sportovní haly atd.) nebo ta, jejichž aktivita v důsledku pandemie zažívá závratný pokles (hotely, eventové agentury atd.).
Tyto společnosti budou moci dostávat buď měsíční podporu ve výši 10 000 euro měsíčně nebo novou podporu – oznámenou minulý týden – představující maximálně 20 % jejich ekvivalentního měsíčního obratu v roce 2019. U této poslední položky byla zavedena horní hranice do ve výše 200 000 eur. 

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Francie.
• Témata: Koronavirus svět
• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí