Firmám hrozí vyšší daně. Pro zákazníky zdražují, spřízněným společnostem nechávají staré ceny

Rostoucí ceny materiálů, energií i dopravy se musejí promítnout i do takzvaných „převodních cen“, za které si společnosti poskytují služby nebo prodávají zboží v rámci jedné vlastnicky propojené skupiny. V opačném případě může podniky po daňové kontrole čekat významné doměření daně.

Inflace drtí Česko a výrazně ji pociťuje i podnikatelská veřejnost. V pro řadu oborů – například potravinářství – není neobvyklá ani úprava cen několikrát do měsíce.

Ilustrační fotografie

Zdražuje se rekordním tempem, velká část společností přesto nadále validuje skupinové ceny jen párkrát za rok.

„Převodní ceny ve skupině spřízněných osob by měly být nastaveny v souladu s takzvaným principem tržního odstupu. Tedy odpovídat nastavení mezi nezávislými subjekty. V praxi platí, že by se neměly nijak odlišovat od cen, které společnost vyžaduje za své služby nebo produkty při jejich prodeji zákazníkům. Jakmile tedy přistoupí ke zdražení, ať už jsou důvody jakékoli, měla by vždy zvážit i úpravu cen pro vnitroskupinové klienty,“ uvádí poradenská společnost RSM.

Při změnách cen pro zákazníky firmy na validaci v rámci celé skupiny spojených osob zapomínají. Část společností má validaci externích a „interních“ cen rozdělenou. Pro běžné zákazníky mění ceny klidně dvakrát za kvartál, u interních se změnami šetří.

Červený hadr pro finanční úřady

Špatně stanovené převodní ceny rády přezkoumávají finanční úřady. Firmy se totiž formálním poskytováním vzájemných služeb v rámci jedné skupiny často snaží vylepšovat finanční bilanci jednotlivých členů. A úředníci nemají pro takové jednání pochopení.

Podnikatelé čelí nákladovému šoku. Co má vliv na inflaci?

V rámci daňové kontroly vždy probíhá identifikace takzvaných spojených osob a kontrola vzájemných vztahů. Řeší se nejen kapitálová struktura, ale také vzájemné propojení členů statutárních orgánů. Následně se posuzují transakce mezi spojenými a nespojenými osobami.

Pokud byla v obou případech poskytována stejná služba za rozdílné ceny, vyzve úřad kontrolovaný subjekt k vysvětlení vzájemných rozdílů. „Důkazní břemeno, že nedochází k obcházení principu tržního odstupu, je v takovém případě na straně kontrolované společnosti,“ varuje RSM.

Rozdíl v cenách může sloužit jako základ k doměření daně. V takovém případě se podnikům nedodržování pravidel při stanovení cen nevyplatí.

Nezapomínejte na úrokové sazby

Nejinak je tomu u zvyšování úrokových sazeb. V případě vnitroskupinových půjček by měly zpozornět zejména skupiny poskytující si úvěry za fixní úrokovou sazbu. S ohledem na dynamický vývoj základních úrokových sazeb by se totiž mohlo stát, že fixní vnitroskupinové sazby budou nižší než základní mezibankovní sazby a tím pádem nebudou opět splňovat zmíněný princip tržního odstupu.

„Při řádném stanovení úrokových sazeb jako součtu základní sazby a rizikové marže (spreadu) v sobě úroková sazba zároveň musí zahrnovat i odměnu za poskytnutí peněžních prostředků dlužníkovi s daným kreditním rizikem. Úrokové sazby u aktuálně poskytnutých krátkodobých vnitroskupinových půjček v českých korunách by se tak měly pohybovat i nad hodnotou 5 procent,“ upozorňují zástupci RSM.

Redakčně upravená tisková zpráva RSM

• Teritorium: Česká republika